บริษัท Grayscale ซึ่งเป็นบริษัทจัดการลงทุน Crypto เพิ่งเปิดเผยผลการวิจัยของ “การศึกษานักลงทุน Bitcoin ในปี 2020” โดยรายงานดังกล่าวอ้างอิงข้อมูลจากแบบสำรวจดิจิทัล ซึ่งทำการสำรวจบุคคลจำนวนมากในสหรัฐฯ ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง กรกฎาคม โดยผลของการเก็บข้อมูลจำนวนมหาศาลทำให้ Grayscale พบว่าผู้ที่ถูกสำรวจส่วนใหญ่มีความกระตือรือร้นที่จะเข้าสู่ตลาดการซื้อขาย Bitcoin (BTC)

ความสนใจใน BTC กำลังกระจายไปในวงกว้าง

ตัวเลขในรายงานของ Grayscale มาจากข้อมูลที่รวบรวมโดยบริษัทวิจัยอย่าง 8 Acre Perspective โดยทางบริษัทได้สอบถามผู้คนในสหรัฐอเมริกาจำนวน 1,000คน เกี่ยวกับความสนใจในการลงทุน Bitcoin ของพวกเขา ซึ่งกลุ่มคนที่ได้รับการสำรวจแบบดิจิทัลนั้นมีตั้งแต่อายุ 25 ถึง 64 ปี โดยมีรายได้ครัวเรือนขั้นต่ำ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ และมีเงินทุนสำหรับการลงทุนขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ในทำนองเดียวกันาสำหรับการวิจัยภายในปี 2019 ของ Grayscale ก็ได้ใช้ข้อมูลจากชาวอเมริกันจำนวน 1,100คน โดยมีการสำรวจในเดือน มีนาคม และ เมษายน 2019ภายใต้ปัจจัยทางการเงิน และขอบเขตของอายุที่เท่ากัน เพื่อให้การเปรียบเทียบนั้นชัดเจนมากยิ่งขึ้น

"สำหรับปี 2020 มีผู้ตอบแบบสำรวจจำนวนมากกว่าครึ่ง (55%) แสดงความสนใจในการลงทุน Bitcoin" Grayscale ได้เขียนไว้ในรายงานเดือนตุลาคมปี 2020ของพวกเขา "นี่เป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญจากเดิมเมื่อเทียบกับปี 2019 ที่มีนักลงทุนจำนวนเพียง 36% เท่านั้นที่กล่าวว่าพวกเขาสนใจในการลงทุน Bitcoin”

รายงานการวิจัยประจำปี 2020 ของ Grayscale ยังระบุถึงรายละเอียดเกี่ยวกับช่วงเวลาการเริ่มลงทุนของเหล่าผู้ตอบแบบสอบถามอีกด้วย โดยในบรรดาผู้ที่รายงานว่าทำการลงทุนใน Bitcoin มีจำนวนถึง 83% ที่ทำการลงทุนภายในปีที่แล้ว ซึ่งบ่งชี้ว่า สกุลเงินดิจิทัลเป็นองค์ประกอบที่น่าสนใจในพอร์ตการลงทุนสมัยใหม่มากขึ้น"

นอกจากนี้การศึกษายังได้ค้นพบความนิยมของ Bitcoin ที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกา "จากการสำรวจในปีนี้ ตลาดของนักลงทุน Bitcoin ที่มีศักยภาพ มีจำนวนถึง 32ล้านคน เมื่อเทียบกับกับหนึ่งปีก่อนหน้าที่มี นักลงทุน 21ล้านคน"

"ในปีนี้มีนักลงทุน 62% ได้รายงานว่า พวกเขา 'คุ้นเคย' กับ Bitcoin เมื่อเทียบกับในปี 2019 ที่มีจำนวนเพียง 53%นอกจากนี้เกือบครึ่งหนึ่งของผู้ที่ถูกสำรวจคาดการณ์ว่า สกุลเงินดิจิทัลจะกลายเป็นการเงินกระแสหลักภายในสิ้นทศวรรษปัจจุบัน "

รายงานยังระบุด้วยว่าบุคคลที่สนใจ BTC นั้นคล้ายคลึงกับผู้เข้าร่วมในตลาดการเงินกระแสหลัก แม้ว่าผู้ที่กระตือรือร้นในการซื้อขาย Bitcoin นั้นจะมีอายุน้อยกว่าค่าเฉลี่ยประมาณเจ็ดปี

นอกจากนี้รายงานยังชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างความสนใจใน Bitcoin และการระบาดของ COVID-19