Join our Telegram Channel

Chat with community about the latest news!

Click here to join

Join Now

ความชัดเจนหลังการคัดค้านกฎระเบียบภาษี Crypto ในสหรัฐ

Share article:
LinkedIn Facebook Twitter

กระทรวงการคลังสหรัฐเตรียมยื่นคำชี้แจงเกี่ยวกับบริษัทที่สามารถถูกจัดประเภทภายใต้ความหมายของคำว่า “นายหน้า” หลังการคัดค้านกฎระเบียบภาษี Crypto ในสหรัฐ

Share this article
LinkedIn Facebook Twitter
ความชัดเจนหลังการคัดค้านกฎระเบียบภาษี Crypto ในสหรัฐ

Bloomberg รายงานความเคลื่อนไหวของกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาซึ่งมีอำนาจควบคุมทั้งกรมสรรพากร (IRS) และเครือข่ายปราบปรามอาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) เกี่ยวกับประเด็นของคำจำกัดความ “นายหน้า” (Broker) ที่ถูกระบุในกฎระเบียบการรายงานภาษี crypto ฉบับล่าสุด 

หน่วยงานการคลังยื่นเอกสารชี้แจงเพิ่มเติม

หน่วยงานการคลังกำลังเตรียมยื่นคำชี้แจงเกี่ยวกับบริษัทที่สามารถถูกจัดประเภทภายใต้ความหมายของคำว่า “นายหน้า” และดำเนินการแจ้งไปยังบริษัทเหล่านั้นเพื่อรับทราบและปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เพิ่งผ่านการอนุมัติล่าสุด เพื่อกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องที่อาจถูกจัดประเภท

ประเด็นความวุ่นวายในแวดวงคริปโตเกิดขึ้นหลังจากฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐออกมาเปิดเผยข้อกำหนดด้านภาษีสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลจนก่อให้เกิดเสียงคัดค้านจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาด crypto เนื่องจากมีการระบุการจัดประเภทบริษัทที่มีการให้ความหมายที่กว้างเกินไป ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านภาษีดังกล่าว 

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานกระทรวงการคลังได้ประกาศถึงการทบทวนเพื่อพิจารณาจัดประเภทตามคุณสมบัติที่เหมาะสมหลังการคัดค้านกฎระเบียบภาษี crypto โดยหน่วยงานจะพิจารณาจากกิจกรรมการดำเนินการของบริษัทนั้น ๆ ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับนักพัฒนาคริปโต นักขุด และผู้ให้บริการฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ได้รับการยกเว้น

การคัดค้านกฎระเบียบภาษี Crypto ในสหรัฐ

การออกมาประกาศดังกล่าวแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ของการคัดค้านกฎระเบียบภาษี crypto แสดงความเห็นไม่เห็นด้วยจากหลายฝ่ายเกี่ยวกับรายละเอียดด้านภาษีของสินทรัพย์ดิจิทัลและเงินจำนวน 28 พันล้านดอลลาร์สำหรับโครงสร้างพื้นฐานของสหรัฐมูลค่า 1 ล้านล้านดอลลาร์  โดยจะมีการเปิดเผยของแนวทางใหม่ในสัปดาห์หน้า 

นอกจากเสียงการคัดค้านกฎระเบียบภาษี crypto ไม่เห็นด้วยจากสมาคมบล็อคเชนของอเมริกา (America’s Blockchain Association) และผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมคริปโตแล้ว ยังมีสมาชิกรัฐสภาส่วนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยและ ต้องการผลักดันให้มีการแก้ไขบทบัญญัติดังกล่าว เช่น วุฒิสมาชิก Ted Cruz ได้ประณามการกระทำดังกล่าวของเพื่อนนักการเมืองที่ไม่เห็นแก่อาชีพผู้อื่น

Read more about: