รัฐบาลสหราชอาณาจักร ปรับกฎการโฆษณาที่เกี่ยวกับคริปโตใหม่

รัฐบาลสหราชอาณาจักรเริ่มเดินหน้าการปรับโฆษณาคริปโตใหม่

รัฐบาลสหราชอาณาจักร

รัฐบาลของสหราชอาณาจักรได้มีการประกาศแล้วว่า จะมีการปรับข้อบังคับใหม่ว่าด้วยการโฆษณาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องคริปโตเคอร์เรนซี่ เพื่อให้เกิดความแน่ใจว่า จะมีการโฆษณาอย่างเป็นธรรม มีความชัดเจนและไม่ชี้นำผู้บริโภคไปในทางที่ผิด

รัฐบาลสหราชอาณาจักรปรับกฎโฆษณาคริปโต

โดยข้อบังคับการโฆษณาตรงนี้มาจากฝ่ายเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับทางด้านการเงินหรือ FCA เช่นเดียวกับการที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้มีการวางกฎเกณฑ์การโฆษณาใหม่ด้วยเหตุผลว่า เป็นการปกป้องผู้บริโภคจากการชี้นำไปในทางที่ผิด ๆ โดยที่กฎเกณฑ์ใหม่นี้จะเป็นการยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมกับส่งเสริมการใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นไปพร้อม ๆ กัน

Vbcvcwuyvym 8

ทางด้าน Rishi Sunak รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหราชอาณาจักรได้ออกมาแสดงความเห็นว่า สินทรัพย์คริปโตเคอร์เรนซี่เป็นเรื่องแปลกใหม่ที่ทำให้ผู้บริโภคสามารถใช้สินทรัพย์ตรงนี้ในการทำธุรกรรมและลงทุนไปพร้อม ๆ กัน แต่สิ่งที่สำคัญก็คือ ผู้บริโภคจะต้องมีการซื้อขายผลิตภัณฑ์นี้แบบไม่ได้มีการชี้นำไปในทางที่ผิด

ปรับโฆษณาให้เกิดความเป็นธรรม

การวางกฎเกณฑ์ใหม่นี้จะช่วยให้มีการโฆษณาสินทรัพย์คริปโตเคอร์เรนซี่ไปทางที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ชัดเจนและไม่ชี้นำไปในทางที่ผิด ซึ่งนั่นก็หมายความว่า การโฆษณาใด ๆ ที่เกี่ยวกับคริปโตนั้น จะอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับทางด้านการเงิน โดยมีเป้าหมายในการยกระดับมาตรฐานทางการเงินให้สอดคล้องกับสินทรัพย์ชนิดอื่น ๆ อย่างเช่นหุ้นและประกันภัยชนิดต่าง ๆ

กฎเกณฑ์นี้มีการให้ความสำคัญกับการสนับสนุนนวัตกรรมใหม่ ๆ มากขึ้น โดยที่ทาง FCA จะมีหน้าที่ในการวิจัยนวัตกรรมเพื่อยกระดับไม่ให้มีการโฆษณาชี้ชวนลงทุนผลิตภัณฑ์คริปโตไปในทางที่ผิด ๆ

โดยกฎเกณฑ์ที่ผ่านมานั้น ภาคธุรกิจไม่สามารถทำการโฆษณาผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้ เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจาก FCA หรือ PRA เท่านั้น

Read more about:

CoinEx

CoinEx เทรดปลอดภัย ฝากถอนไว

ร่วมเป็นผู้ใช้ CoinEx และเปิดเทรนใหม่ๆด้าน Crypto

สมัครสมาชิก
Sponsored

🔥 เป็นที่นิยมในปัจจุบัน

ราคา crypto

เข้าร่วมชุมชนของเรา

Engage with people also reading CryptoSiam and discuss about what’s going on right now in crypto space.