เทคโนโลยี Blockchain ถูกนำไปใช้กับอุตสาหกรรมพลังงานแล้ว โดยล่าสุดบริษัทญี่ปุ่นได้สร้างแพลตฟอร์ม Blockchain มาอำนวยความสะดวกในการซื้อขายพลังงานด้วยเหรียญ Cryptocurrency

บริษัทด้านพลังงานในกรุงโตเกียวใช้ Blockchain

บริษัทด้านพลังงาน ITOCHU และ TEPCO Holdings ได้ประกาศร่วมมือกันสร้างระบบซื้อขายพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินระหว่างครัวเรือนต่างๆ โดยบริษัทจะให้แผงไฟฟ้า Solar Cell และที่เก็บไฟฟ้าให้แต่ละครัวเรือนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จากนั้นเมื่อมีการผลิตไฟฟ้าเกินที่ตัวเองต้องใช้แล้วก็นำไฟฟ้าส่วนเกินตรงนี้มาทำการซื้อขายผ่านระบบที่พัฒนาขึ้นมาได้

ระบบการเก็บไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้า การรวบรวมพลังงานส่วนเกินและการขายไฟฟ้าจะใช้ AI เข้ามาช่วยจัดการ รวมถึงเทคโนโลยี Blockchain ซึ่งจะเอามาใช้กับการทำธุรกรรมซื้อขาย Cryptocurrency เช่น Bitcoin และจะนำ Blockchain มาใช้ปรับปรุงในเรื่องของความปลอดภัยในการติดต่อสื่อสารด้วย

นอกจากนี้บริษัทยังวางแผนที่จะเข้าไปพูดคุยกับรัฐบาลเกี่ยวกับโปรเจ็คนี้ด้วย

อุตสาหกรรมพลังงานเริ่มสนใจเทคโนโลยี Blockchain เพิ่มมากขึ้น

ในออสเตรเลียได้พัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ Blockchain เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ประกอบการที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากเกินและผู้บริโภค Zonen ผู้ให้บริการแบตเตอรี่สำรองที่มีลูกค้ามากกว่า 50,000 รายทั่วโลกกำลังพัฒนาธุรกิจที่ใช้ AI กับการแลกเปลี่ยนพลังงานส่วนเกินระหว่างครัวเรือนต่างๆโดยอัตโนมัติ

ในประเทศไทยก็มีบริษัท Power Ledgerได้ร่วมมือกับบริษัทในด้านพลังงานในไทย Thai Digital Energy Development (TDED) พัฒนาธุรกิจดิจิทัลการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าโดยนำ Blockchain เข้ามาช่วยจัดการ

นอกจากนี้ยังมีบริษัทสตาร์ทอัพแห่งหนึ่งในแอฟริกาใต้ได้พัฒนา Exchange ของตนเองขึ้นมาให้คนซื้อขายพลังงานไฟฟ้าผ่านทาง Exchange ของพวกเขาด้วยทำให้ผู้ใช้งานทุกคนสามารถลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในแอฟริกาใต้ได้

ธุรกิจต่างๆมีการนำ Blockchain ไปใช้งานมากขึ้นไม่เว้นแม้แต่อุตสาหกรรมพลังงาน โลกทุกวันนี้ได้ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและใช้พลังงานสะอาดเป็นหลัก หากบ้านไหนผลิตไฟฟ้ามากเกินความต้องการก็เอามาซื้อขายกันได้ การใช้ Blockchain ก็จะเข้ามาช่วยจัดการในเรื่องของการทำธุรกรรมซื้อขายเป็นหลัก ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆ ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรม Blockchain ให้เติบโตในระยะยาว

สืบค้นเพิ่มเติม cointelegraph.com