เข้าร่วมช่องทาง Telegram ของเราได้ที่นี่

เพื่อร่วมพูดคุยกับคริปโตคอมมูนิตี้ได้เลย

เข้าร่วมเลย

เข้าร่วมเลย

ก.ล.ต. พิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของ Huobi

ก.ล.ต. เตรียมเพิกถอนใบอนุญาตเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัย์ดิจิทัลของ Huobi พร้อมสั่งให้คืนเงินลูกค้า หลังบริษัทไม่สามารถปรับปรุงระบบงานได้ตามกำหนด

Thai Sec

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ประกาศพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัย์ดิจิทัลของ Huobi  หรือแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตแล้วหลังจากที่ทาง ก.ล.ต. ได้เข้าตรวจโครงสร้างการบริหารจัดการ และระบบงานของบริษัทแล้วพบว่ายังมีความบกพร่อง

ก.ล.ต. สั่งให้ Huobi ปรับปรุงระบบงาน

ในวันที่ 4 กันยายน 2564 มีประกาศจากสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าเตรียมพิจารณาจะเพิกถอนใบอนุญาต Huobi เนื่องจากมีโครงสร้างการบริหารจัดการและระบบงานที่บกพร่อง โดยรายละเอียดจากประกาศเผยว่า

“คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติเสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาเพิกถอนการอนุญาตการประกอบธุรกิจของบริษัท หั่วปี้ (ประเทศไทย) จำกัด (Huobi) ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ดีเอสแด็ค (ประเทศไทย) จำกัด โดยในระหว่างนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติสั่งการให้ Huobi ระงับการให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชั่วคราวต่อไปจนกว่าจะถูกเพิกถอนการอนุญาตประกอบธุรกิจ และในระหว่างที่ถูกระงับการให้บริการดังกล่าว Huobi ต้องดำเนินการคืนทรัพย์สินทั้งหมดให้แก่ลูกค้าภายใน 3 เดือนนับจากวันที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติสั่งการ”

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ก่อนหน้านี้ทาง ก.ล.ต. ได้มีการตรวจสอบระบบงานและโครงสร้างการจัดการของ Huobi เมื่อช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564 แล้วพบว่าโครงสร้างดังกล่าวของบริษัทมีปัญหา ก.ล.ต. จึงได้สั่งให้ Huobi ปรับปรุงระบบภายในเวลาที่กำหนด และระงับการให้บริการลูกค้าชั่วคราว และให้มีการคืนเงินแก่ลูกค้าด้วย 

โดยเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ก.ล.ต. มีมติสั่งการให้ Huobi ปรับปรุงระบบงานภายในระยะเวลาที่กำหนด  และเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ให้ Huobi ระงับการให้บริการชั่วคราวและแก้ไขประเด็นข้อบกพร่องของระบบงานต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด รวมทั้งสั่งให้ Huobi คืนทรัพย์สินตามความต้องการของลูกค้าด้วย

ซึ่งด้าน Huobi ก็ได้เข้าเจรจาขอขยายระยะเวลาการปรับปรุงระบบงานดังกล่าว ทาง ก.ล.ต. ก็อนุมัติให้ขยายระยะเวลาปรับปรุงงาน รวมระยะเวลาในการแก้ไขทั้งสิ้น 5 เดือน 12 วัน แต่ Huobi ก็ไม่สามารถปรับปรุงระบบงานได้ตามที่ได้ขอขยายระยะเวลา 

ก.ล.ต. เตรียมเพิกถอนใบอนุญาต Huobi

หลังจากที่ Huobi ไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงระบบงาน อันได้แก่ ระบบซื้อขาย ระบบการเก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้า และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งระบบเหล่านี้ ก.ล.ต. กล่าวว่าเป็น ระบบสำคัญในการประกอบธุรกิจ พร้อมทั้ง ก.ล.ต. เห็นว่าแม้มีการขยายระยะเวลาให้ทาง Huobi แต่ก็ยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 ก.ล.ต. จึงเสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้พิจารณาเพิกถอนการอนุญาตการประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของ Huobi พร้อมทั้ง ก.ล.ต. ก็ได้สั่งระงับ Huobi ให้บริการซื้อขายคริปโตแก่ลูกค้าด้วย

นอกจากนี้บริษัท Huobi ต้องคืนทรัพย์สินให้ลูกค้าหรือซื้อคืนทรัพย์สินของลูกค้าภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ 2 กันยายน 2564 หากลูกค้าไม่มารับทรัพย์สินคืนภายในกำหนด ให้ Huobi จัดให้มีการฝากทรัพย์สินไว้ในระบบที่มีความมั่นคงปลอดภัย

Read more about:

Your Ad could be here 👋

Interested in advertising?

Click on the button below to contact for details

Contact us
Sponsored

🔥 เป็นที่นิยมในปัจจุบัน

ราคา crypto

เข้าร่วมชุมชนของเรา

Engage with people also reading CryptoSiam and discuss about what’s going on right now in crypto space.

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Regulations

อดีตเลขาฯ ก.ล.ต.ไทยชี้ปัญหาภาษีคริปโต 3 ข้อใหญ่

อดีตเลขาฯ ก.ล.ต.ไทยชี้ปัญหาภาษีคริปโต 3 ข้อใหญ่

ทิศทางการกำกับดูแลคริปโตในไทยจะดำเนินต่อไปอย่างไร หลังอดีตเลขาฯก.ล.ต.ได้ออกมาชี้ทางออกแก้ไขปัญหาภาษีคริปโต 15% ให้กับกรมสรรพากร
รัฐบาลเอสโตเนีย

รัฐบาลเอสโตเนีย เดินหน้าเสนอร่างกฎหมายคริปโตเพื่อขยายอุตสาหกรรมให้เติบโตขึ้น

รัฐบาลเอสโตเนียเดินหน้าผลักดันร่างกฎหมายคริปโต เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมในประเทศ
รัฐบาลอาร์เจนตินา

รัฐบาลอาร์เจนตินา หารือรับมือการขุดเหมืองคริปโต

รัฐบาลอาร์เจนตินาเริ่มหาทางรับมือกับการขุดเหมืองคริปโตแล้ว
หน่วยงานภาษีอินเดีย

หน่วยงานภาษีอินเดียเดินหน้าสืบสวนบริษัทคริปโตที่เลี่ยงภาษี

หน่วยงานภาษีอินเดียเดินหน้าสอบสวนบริษัทคริปโตที่คาดว่า มีการเลี่ยงภาษี