Jack Dorsey

A collection of 2 posts

Jack Dorsey มองว่ากฎใหม่ของ FinCEN จะผลักดันเหล่าผู้ใช้ Crypto ออกไป
Jack Dorsey

Jack Dorsey มองว่ากฎใหม่ของ FinCEN จะผลักดันเหล่าผู้ใช้ Crypto ออกไป

บริษัทด้านสกุลเงิน Crypto รายใหญ่ของสหรัฐฯ กำลังรวมตัวกันเพื่อต่อต้านกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน (AML) ฉบับใหม่ที่เสนอโดย FinCEN โดยได้เตือนว่าพวกกฎเหล่านั้นจะเป็นการผลักดันผู้ใช้ออกจากแพลตฟอร์มที่มีการควบคุม และจะยับยั้งการเกิดขึ้นใหม่ของนวัตกรรมต่าง ๆ

Jack Dorsey ทุ่มเงิน 10 ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างเหมืองขุดที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม
Green

Jack Dorsey ทุ่มเงิน 10 ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างเหมืองขุดที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม

Jack Dorsey ได้มอบเงินจำนวน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐในนามของ Square ให้กับองค์กรพลังงานสีเขียวสำหรับโครงการริเริ่มที่ลงทุนด้านพลังงานสะอาดเพื่ออุตสาหกรรม Bitcoin ซึ่งจะทำให้การขุด Crypto เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น