Join our Telegram Channel

Chat with community about the latest news!

Click here to join

Join Now

เจ้าหน้าที่ SEC อิหร่านแนะ ธนาคารกลางควรเอาคริปโตเทรดในตลาดทุนได้

Share article:
LinkedIn Facebook Twitter

เจ้าหน้าที่ SEC อิหร่านคิดว่าควรเอาคริปโตเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตลาดทุนในประเทศ

Share this article
LinkedIn Facebook Twitter
เจ้าหน้าที่ Sec อิหร่าน

จากการที่ประเทศอิหร่านได้มีการเปิดให้ขุดเหมืองบิทคอยน์ได้แล้ว ทางหัวหน้าเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เชื่อว่า ธนาคารกลางจะต้องนำสินทรัพย์ประเภทคริปโตเคอร์เรนซี่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์

เจ้าหน้าที่ SEC อิหร่านเสนอเทรดคริปโตในตลาดทุน

โดยทางเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับเรื่องดังกล่าวพร้อมที่จะพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะให้เหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่เปิดเทรดในตลาดหากสินทรัพย์ดิจิทัลได้ผ่านการเห็นชอบทางกฎหมายแล้ว

องค์กรกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอิหร่านหรือ SEC นั้น ตอนนี้ยังไม่ได้มีแผนที่จะนำเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่เข้ามาเทรดตลาดทุนในประเทศ แต่อาจมีการพิจารณาหากเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่มีการควบคุมกำกับไปในทางที่เหมาะสมแล้ว สอดคล้องกับ Mohammad Ali Dehgan หัวหน้าฝ่ายกำกับหลักทรัพย์ได้กล่าวไว้

White Concrete Building At Daytime

โดยสำนักข่าว Ibena สำนักข่าวสายธุรกิจและการเงินนั้น ได้รายงานคำพูดของ Dehgan ที่ว่า ทางรัฐบาลได้มีการออกกฎให้มีการขุดเหมืองคริปโตได้แล้ว ซึ่งตรงส่วนนี้มีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายควบคุมกำกับคริปโตโดยตรง

ปัญหาข้อกฎหมาย

เขากล่าวว่า การให้ประชาชนสามารถขุดเหมืองคริปโตได้นั้น เป็นสิ่งที่ CBI ได้ตกลงเห็นชอบด้วย

เจ้าหน้าที่ของ SEC ได้เน้นย้ำว่า ธนาคารกลางอิหร่านหรือ CBI ไม่ได้มีการประกาศความคืบหน้าในส่วนของเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่แบบเฉพาะเจาะจง จึงเป็นไปไม่ได้ที่สกุลเงินดิจิทัลจะมีการเทรดในตลาดทุนในเวลานี้

อย่างไรก็ตามเขากล่าวว่า พวกเราจะต้องมาดูปัญหาอีกที หากธนาคารกลางอิหร่านได้มีการออกกฎหมายในส่วนของคริปโตเคอร์เรนซี่แล้ว

การขุดเหมืองบิทคอยน์ถือเป็นอีกหนึ่งในธุรกิจคริปโตที่สำคัญในประเทศอิหร่าน นับตั้งแต่ที่รัฐบาลกรุงเตหะรานได้ยอมรับอุตสาหกรรมนี้ให้ถูกกฎหมาย นักขุดเหมืองจะได้รับการอนุญาตจากรัฐมนตรีอุตสาหกรรมในการดำเนินกิจการแบบนิติบุคคล

Read more about: