Join our Telegram Channel

Chat with community about the latest news!

Click here to join

Join Now

ประธาน SEC อเมริกา อยากให้ร่างกฎหมายคริปโตให้สอดคล้องกับประเทศสหรัฐ

Share article:
LinkedIn Facebook Twitter

ประธาน SEC อเมริกาได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับการร่างกฎหมายในส่วนของคริปโต

Share this article
LinkedIn Facebook Twitter
ประธาน Sec อเมริกา

Gary Gensler ประธานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ SEC ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างกฎหมายคริปโต

ประธาน SEC อเมริกาอยากให้มีกฎหมายที่ชัดเจนและปลอดภัย

โดย Gensler ในฐานะประธาน SEC ได้ให้สัมภาษณ์กับทางสำนักข่าว Bloomberg ว่า เขาอยากให้นักลงทุนคริปโตเคอร์เรนซี่ได้รับการลงทุนที่ปลอดภัยในประเทศสหรัฐอเมริกา  หากใครสักคนอยากที่จะเสี่ยงเก็งกำไร มันก็เป็นสิทธิของเขา โดยที่พวกเราจะหาทางร่างกฎเกณฑ์ป้องกันไม่ให้นักลงทุนตกเป็นเหยื่อจากการฉ้อโกง

ประธานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้วิเคราะห์นโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคริปโต ประกอบไปด้วยการซื้อขายเหรียญโทเคน, Defi และ Stablecoin โดยเรื่องอื่น ๆ ก็จะมีการควบคุมดูแล, ETF และแพลตฟอร์มทางด้านสินเชื่อ

Red And Blue Light Streaks

สอดคล้องกับ Gensler ที่กล่าวว่า กฎหมายว่าด้วยการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี่อาจมีการเดินหน้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย SEC ให้เป็นไปตามขอบเขตการซื้อขาย อย่างไรก็ตามนโยบายกฎหมายอาจมีรวมไปถึงในส่วนของ DeFi ด้วย

เช่นกัน Gensler ได้วิเคราะห์ตลาดสินเชื่อคริปโตภายใต้การตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อย่างที่สำนักข่าว Cointelegraph รายงานเอาไว้ก่อนหน้านี้เกี่ยวกับความอลหม่านในการร่างกฎหมายต่อบริษัทสินเชื่อคริปโตอย่าง BlockFi ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานของ SEC ในอนาคต

กฎเกณฑ์ที่ต้องวางอย่างเข้มงวด

สำหรับ Gensler นั้น การโฆษณาเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของบริษัทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเชิญชวนให้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลไปจนถึงผลตอบแทนนั้น จะต้องเป็นไปตามที่ SEC ได้กำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้ในลักษณะเดียวกับกองทุนต่าง ๆ

เอาจริง ๆ แล้ว Gensler เป็นคนที่ให้ความสำคัญกับร่างกฎหมายตลาดคริปโตภายในประเทศสหรัฐ โดยที่การพิจารณาร่างกฎหมายหลายอย่างนั้น ไม่ได้เป็นไปตามที่วาระของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดเอาไว้

ขณะเดียวกันสมาชิกสภาคองเกรส ประกอบไปด้วยวุฒิสภา Elizabeth Warren นั้น ยังคงผลักดันนโยบายคริปโตให้เป็นไปอย่างเข้มงวดต่อไป

Read more about: