รัฐบาลของประเทศซาอุดิอาระเบียเริ่มก้าวเข้ามาในอุตสาหกรรม Blockchain และ Cryptocurrency แล้วหลังจากภาครัฐ Saudi Arabian Monetary Authority ได้นำ Blockchain มาใช้กับระบบการฝากและถอนเงิน

ตามทันเทคโนโลยี Blockchain

การใช้งาน Blockchain เริ่มมีมาให้เห็นเรื่อยๆ ส่วนมาก Blockhain จะถูกนำไปใช้กับภาคการเงินและการจัดการสินค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) หรือแม้กระทั่งอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ประเทศซาอุดิอาระเบียก็ไม่ได้ล้าหลัง ภาครัฐเตรียมที่จะนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้กับภาคการเงินเช่นกัน

เพื่อที่จะก้าวตามทันพัฒนาการของเทคโนโลยีสถาบันการเงินของซาอุดิอาระเบียจึงตัดสินใจนำ Blockchain มาใช้กับระบบการเงินดิจิทัลภายในประเทศ โดยจะเริ่มจากนำ Blockchain มาใช้กับระบบการโอนเงินก่อนซึ่งจะมีธนาคารพาณิชย์ของท้องถิ่นเข้าร่วมด้วย ใช้เทคโนโลยี Distributed Ledger เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับระบบฝากเงินเพื่อให้ธนาคารสามารถให้บริการเครดิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม

ช่วงนี้รัฐบาลกำลังทดสอบและทำการศึกษาเทคโนโลยี Blockchain อยู่ เช่นเดียวกับธนาคารกลางของประเทศอื่นๆที่กำลังทำการศึกษาเทคโนโลยี Blockchain พร้อมทั้งศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อธนาคารพาณิชย์หากมีการนำ Blockchain มาใช้จริง

ย่างก้าวมาในโลกดิจิทัล

การที่ประเทศซาอุดิอาระเบียได้เข้ามาในอุตสาหกรรม Blockchain แล้วมันยิ่งแสดงให้เห็นว่า Blockchain เริ่มได้รับแรงสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นซึ่งมันส่งผลต่อความเติบโตในระยะยาวของอุตสาหกรรมนี้มาก การตัดสินใจเลือกนำ Blockchain เข้ามาใช้ในซาอุดิอาระเบีย ยิ่งถือเป็นแรงขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฟินเทคของประเทศ

ในช่วงปี 2019 สถาบันการเงินของซาอุดิอาระเบีย SAMA ได้ประกาศริเริ่มโครงการ “Aber” เป็นโปรเจคสกุลเงินดิจิทัลที่ใช้ร่วมกันกับธนาคาร United Arab Emirates Central Bank (UAECB) โดยในตอนนั้นซาอุดิอาระเบียและสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตั้งใจที่จะใช้ระบบการโอนเงินระหว่างกันโดยนำ Blockchain และ Distributed Ledger เข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพ

โครงการของ SAMA และ UAECB อยู่ในระหว่างขั้นตอนการศึกษาทางเทคนิค โดยการใช้งานนี้จะจำกัดเฉพาะบางธนาคารในบางรัฐเท่านั้น หากไม่มีอุปสรรคทางเทคนิค เศรษฐกิจหรือภาคกฎหมาย ซึ่งโปรเจคนี้เกิดขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการโอนเงินระหว่างบุคคลและระหว่างประเทศ