ธนาคารกลางรัสเซียบอกตลาดหลักทรัพย์ให้หลีกเลี่ยงกองทุนที่เกี่ยวข้องกับ Crypto

Share article:
LinkedIn Facebook Twitter

ธนาคารกลางแห่งรัสเซียออกประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่า ตลาดหลักทรัพย์ในรัสเซียไม่ควรเปิดสินทรัพย์การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับมูลค่า crypto เพื่อเลี่ยงความเสี่ยงของนักลงทุนหน้าใหม่

Share this article
LinkedIn Facebook Twitter
Avoiding Crypto Funds

คำสั่งห้ามตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวข้องกับมูลค่า Crypto ทุกประเภท

ตามประกาศและจดหมายที่เผยแพร่โดย Bank of Russia ระบุว่า ผู้ประกอบการตลาดหลักทรัพย์ควรหลีกเลี่ยงสินทรัพย์การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวโยงกับสกุลเงินดิจิทัลใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น Ethereum ที่ให้การชำระเงินตามมูลค่าของ crypto, สินทรัพย์ดิจิทัลที่ออกในต่างประเทศ, ดัชนีราคา crypto, อนุพันธ์ crypto และหลักทรัพย์ที่ออกโดยกองทุนที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล

ผู้จัดการสินทรัพย์ควรแยกหลักทรัพย์ดังกล่าวออกจากพอร์ตกองทุนรวม รวมถึงนายหน้าไม่ควรเสนอหลักทรัพย์ดังกล่าวให้กับผู้ลงทุนที่ไม่มีใบอนุญาตหรืิไม่ผ่านการรับรอง

ลดความเสี่ยงของนักลงทุนรายย่อย

หน่วยงานหลักทรัพย์และตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ของธนาคารเป็นผู้ควบคุมตลาดตราสารทุนของรัสเซีย ซึ่งการควบคุมนี้ออกแบบมาเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดกับนักลงทุนรายย่อยเข้าถึงกองทุนที่พวกเขาอาจไม่มีความรู้มากพอ

“สกุลเงินดิจิทัลและสินทรัพย์ดิจิทัลมีความผันผวนสูง ความโปร่งใสของกลไกการกำหนดราคาที่ต่ำ สภาพคล่องต่ำ เทคโนโลยี กฎระเบียบ และความเสี่ยงในด้านอื่น ๆ”

ธนาคารกลางรัสเซีย

“การซื้อผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาทำให้ผู้ที่ขาดประสบการณ์และความรู้ด้านการลงทุนมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินลงทุนโดยง่าย”

ธนาคารกลางรัสเซีย

การห้ามไม่รวมถึงการออกสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางหรือสินทรัพย์ดิจิทัลที่ออกตามกฎหมายของรัสเซียและจดทะเบียนกับธนาคารแห่งรัสเซียอย่างถูกต้อง

รัสเซียผ่านกฎหมายควบคุมสินทรัพย์ดิจิทัลในเดือนมิถุนายน 2020 เมื่อต้นปีที่ผ่านมา มีการเพิ่มกฎระเบียบเพิ่มเติมที่ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐรัสเซียเป็นเจ้าของ crypto และบังคับให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งรายงานการถือครอง crypto ของพวกเขา 

ที่มา: fxstreet.com

Read more about: