เทคนิคบริหารความเสี่ยงเบื้องต้น: เทรดคริปโตอย่างไรให้ไม่ขาดทุน

Share article:
LinkedIn Facebook Twitter

มารู้จักกับเครื่องมือการซื้อขายเหรียญคริปโตบนกระดานเทรดอย่างฟังชั่น Stop-loss ช่วยคุมความเสี่ยงการลงทุน

Share this article
LinkedIn Facebook Twitter
Shutterstock 319231721

ความเสี่ยงเป็นยาขม

สกุลเงินคริปโตนั้นแม้ว่าจะยังไม่ได้รับการรองรับจากรัฐบาลในหลายประเทศให้มีสถานะทางกฎหมายว่าจะเป็นสกุลเงินเช่นเดียวกับสกุลเงินระหว่างประเทศหรือจะเป็นหลักทรัพย์เช่นเดียวกับหุ้นและอนุพันธ์อื่น ๆ แต่การลงทุนในสกุลเงินคริปโตไม่ว่าจะเป็นเหรียญ Bitcoin, Ethereum และเหรียญ Altcoins ในตลาดนั้นกลับมีความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนประเภทอื่น ๆ ทั้งนี้เนื่องจากความผันผวนของตลาดและปัจจัยที่อาจกระทบต่อราคาได้นั้นมีหลากหลาย รวมถึงองค์ความรู้ทางด้านเทคนิคที่นักลงทุนจำเป็นต้องมีนั้นยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

การบริหารความเสี่ยง

เนื่องจากไม่มีการลงทุนใดที่ผู้ลงทุนได้รับเพียงแค่ผลกำไรเท่านั้น โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นการรับผลทั้งกำไรและผลขาดทุนที่เกิดขึ้นสลับกันไปขึ้นอยู่กับการวางกลยุทธ์การลงทุน โดยการวางแผนเหล่านี้ขึ้นอยู่กับระดับของความเสี่ยงที่นักลงทุนแต่ละรายสามารถรับได้นั่นเอง ดังนั้นแล้วการบริหารความเสี่ยงนั้นโดยหลักจึงเป็นการวางแผนการลงทุนเพื่อให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุดโดยที่ยังได้รับผลกำไรไปด้วยในขณะเดียวกัน

Image 21 1

ในการซื้อขายสกุลเงินคริปโตนั้น ฟังชั่นการซื้อขายที่นำมาใช้บริหารความเสี่ยงได้ง่ายที่สุดคือการซื้อขายแบบ Stop-loss ซึ่งการซื้อขายรูปแบบดังกล่าวนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับการซื้อขายแบบ Limit Order กล่าวคือการซื้อขายแบบ Limit Order นั้นเป็นการตั้งขายโดยกำหนดราคาซื้อขายและจำนวนที่จะซื้อขายไว้ และเมื่อราคาแตะระดับที่ตั้งซื้อหรือขายไว้นั้นจะมีผลเป็นการซื้อขายทันที

Image 22 2

สำหรับ Stop-loss นั้นจะเป็นการกำหนดระดับราคาสำหรับสร้างคำสั่งซื้อหรือขายขึ้น เรียกว่า Stop Price และเมื่อราคาถึงจุดที่ตั้งไว้นี้จะมีการสร้างคำสั่งซื้อหรือขายตามราคาที่ต้องการแบบ Limit Order นั่นเอง ดังนั้นแล้วจึงสามารถใช้ฟังชั่นนี้ในการกำหนดให้ราคา Stop Price เป็นเสมือนเงื่อนไขในการสร้างคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายขึ้นมานั่นเอง

Image 23 1

โดยปกติแล้วสามารถใช้สร้างคำสั่งซื้อในราคาที่สูงกว่า Stop Price เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถซื้อได้ในราคาที่ต้องการ เช่นเดียวกับการขายที่ใช้ Stop-loss ขายในราคาที่ต่ำกว่า Stop Price เพื่อให้ขายได้ทันทีที่ราคาลดต่ำลงกว่าจุดที่ตั้งไว้เพื่อป้องกันการขาดทุนมากกว่าที่จะรับได้นั่นเอง โดยการซื้อขายดังกล่าวนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสมเพื่อสร้างผลกำไรได้อีกด้วย

Read more about: