ข่าว Ethereum

รู้จักกับ yAxis แพลตฟอร์มฟาร์มเหรียญใหม่ คู่แข่ง Yern.Finance

Logo10.png.jpg

โครงการฟาร์มเหรียญใหม่ ชูจุดเด่นใช้ DAO ให้ผู้ใ้ช้งานมีส่วนร่วมในการเลือกกลยุทธ์การลงทุน

ข้อมูลสำหรับนักลงทุน

ก่อนจะพูดถึงแพลตฟอร์มดังกล่าวนั้น ผู้อ่านควรมีพื้นฐานเล็กน้อยก่อนเพื่อทำความเข้าใจระบบการฟาร์มเหรียญหรือ Yeild Farming  ซึ่งแพลตฟอร์มการฟามเหรียญนั้นเป็นหนึ่งในแอพลิเคชั่นบนระบบBlockchain หรือที่เรียกว่า Decentralized Applications (DApps) ซึ่งแอพลิเคชั่นเหล่านี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรมทางการเงินของตลาดคริปโต ดังนั้นจึงถูกนับเป็นส่วนหนึ่งของตลาด Decentralized Finance (DeFI) นั่นเอง

กิจกรรมที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ในตลาด Decentralzed Finance นั้นคล้ายกับการดำเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ทั่วไป หากแต่เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยมีสินทรัพย์คริปโตเป็นสื่อกลาง เช่น การให้กู้ยืมสินทรัพย์คริปโต การให้บริการซื้อขายสินทรัพย์แบบ Pool หรือแม้แต่การเปิด Staking Pool เป็นต้น  โดยแอพลิเคชั่นการฟาร์มเหรียญนั้นจะเป็นแพลตฟอร์มตัวกลางที่ไม่ได้ดำเนินการให้บริการเหล่านี้โดยตรง แต่เป็นการรับฝากสินทรัพย์เพื่อนำไปลงทุนหารายได้กลับมาเป็นผลกำไรให้กับนักลงทุน คล้ายกับการเปิดกองทุนนั่นเอง

Image 4 6.png

รู้จักกับ yAxis

แพลตฟอร์ม yAxis นั้นมีลักษณะพื้นฐานคล้ายกับแพลตฟอร์มการฟาร์มเหรียญชื่อดังอย่างYern.Finance ในส่วนของหลักการทำงาน กล่าวคือนักลงทุนใส่สินทรัพย์ตั้งต้นเข้าไปโดนได้รับเหรียญของแพลตฟอร์มฟอร์มเป็นการตอบแทน โดยเหรียญที่ได้รับมานั้นเป็นเหรียญที่แสดงถึงสิทธิในการได้รับผลกำไรที่แบ่งจากผลการดำเนินการของแพลตฟอร์ม ทั้งนี้ yAxis ได้ตั้งเป้าให้เป็นเครื่องมือสำหรับการค้นหาลงทุนในขอเสนอดีที่สุดในตลาด DeFi

Image 5 5.png

โครงการดังกล่าวนี้ได้พยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับแพลตฟอร์มการฟาร์มเหรียญผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นความซับซ้อนของการเลือกข้อเสนอที่ดีที่สุดในตลาด ความผันผวนของผลกำไรที่จะเกิดขึ้น และการแลกเปลี่ยนเหรียญซึ่งเป็นสินทรัพย์ตั้งต้นในการฟาร์มเหรียญ โดยทาง yAxis นั้นสามารถที่จะทำการเปลี่ยนเหรียญตั้งต้นได้เมื่อทีการเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนแต่ละครั้ง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นจะนำระบบ Decentralized Autonomous Organization (DAO) เข้ามาใช้งานซึ่งเป็นการดำเนินการแบบอัตโนมัติตามการออกคะแนนเสียงของผู้ใช้งาน

การลงคะแนนเสียงดังกล่าวนั้นเป็นไปตามผู้ที่ถือเหรียญของแพลตฟอร์ม คือเหรียญ YAX ซึ่งเหรียญดังกล่าวนั้นถือได้ว่าเป็น Governance Token ซึ่งมีมูลค่าเป็นศูนย์ อย่างไรก็ตามผู้ถือเหรียญดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิได้รับการปันผลกำไรจากแพลตฟอร์ม ซึ่งเหรียญดังกล่าวนี้มีจำนวนตั้งไว้แน่นอน โดยไม่มีการขุดไว้ก่อนหรือการแบ่งออกเป็นทุนของผู้พัฒนาแต่อย่างใด ซึ่งในช่วงแรกของแพลตฟอร์มนั้นนักลงทุนผู้ Stake เหรียญลงใน Pool จะได้รับเหรียญ YAX เป็นผลตอบแทน โดยมีรายการ Pool สำหรับเหรียญดังต่อไปนี้

·      ETH/yETH

·      YFI/yYFI

·      yCRV/yyCRV (yCRV/yUSD)

·      sBTC/ysBTC

·      DAI/yDAI

·      aLINK/yaLINK

ในขณะนี้เหรียญ YAX นั้นได้มีการซื้อขายอยู่บน Decentralized Exchange อย่าง Uniswap เท่านั้น โดยมีราคาเฉลี่ยราว ๆ 35 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม หนึ่งในนักลงทุนรายใหญ่ซึ่งได้มีการยืนยันตัวตนบัญชีของตัวเองบนเครือข่ายซึ่งมีสินทรัพย์มากกว่าสี่ร้อยล้านดอลลาร์นั้นได้ออกมาให้ความเห็นถึงเหรียญดังกล่าวว่าราคาอาจไต่ขึ้นเทียบชั้นกับที่เกิดขึ้นกับเหรียญ YFI ได้นั่นเอง

ติดตาม CryptoSiam
เพื่อให้ไม่พลาด ทุกข่าวสาร วงการคริปโต
ข่าวต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง