Mining

รัฐบาลสหรัฐฯ กังวล ผลกระทบภูมิอากาศจากการขุดเหมืองคริปโต

Ubgypmbmyp8.jpg

รัฐบาลของประธานาธิบดีโจ ไบเดนของประเทศสหรัฐอเมริกาได้แสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับการดำเนินกิจการทางด้านการขุดเหมืองคริปโตเคอร์เรนซี่

รัฐบาลของประธานาธิบดีโจ ไบเดนของประเทศสหรัฐอเมริกาได้แสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับการดำเนินกิจการทางด้านการขุดเหมืองคริปโตเคอร์เรนซี่

กังวลการขุดเหมืองคริปโต

โดยกระแสการขุดเหมืองคริปโตเคอร์เรนซี่ที่พุ่งสูงขึ้นนี้ ทำให้ทางรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาได้เริ่มมีความวิตกกังวลในเรื่องของผลกระทบทางด้านภูมิอากาศที่เปลี่ยนไป เรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ทางสำนักวิทยาศาสตร์และนโยบายเทคโนโลยีของประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการตีพิมพ์รายงานเกี่ยวกับเรื่องการขุดเหมืองคริปโตเคอร์เรนซี่ โดยมีใจความระบุว่า นักการเมืองจะต้องดำเนินการต่อต้านการขุดเหมืองคริปโต

Nhrm1u4gd a 6 1024x628.jpg

เช่นเดียวกันทางด้านรัฐบาลของประธานาธิบดีโจ ไบเดนของประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการเรียกร้องให้มีการทำวิจัยเกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้าจากการขุดเหมืองคริปโตเคอร์เรนซี่มากขึ้น เพื่อที่จะทำให้ทางรัฐบาลสามารถวางนโยบายอุตสาหกรรมทางด้านการขุดเหมืองคริปโตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ก่อปัญหาสิ่งแวดล้อม

รายงานสำนักวิทยาศาสตร์และนโยบายเทคโนโลยีของประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากจะมีการพูดถึงเรื่องของการขุดเหมืองคริปโตแล้ว ยังมีเรื่องของการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในส่วนของ proof-of-work ที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่าง ๆ ขึ้นมาจำนวนมาก โดยรายงานได้มีการเน้นย้ำอย่างหนักแน่นว่า การขุดเหมืองคริปโตเคอร์เรนซี่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

เรื่องนี้คาดได้ว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศสหรัฐอเมริกาจำเป็นต้องหาทางวางมาตรการรับมือการก่อมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการขุดเหมืองคริปโตมากขึ้น ซึ่งการที่จะลดการใช้ก๊าซคาร์บอนให้เหลือศูนย์ให้ได้นั้น ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีในการขุดเหมืองคริปโต หากกระแสการขุดเหมืองคริปโตเริ่มเพิ่มสูงขึ้น ก็เป็นเรื่องยากที่จะทางประเทศสหรัฐอเมริกาจะเดินหน้าการลดใช้คาร์บอนให้เหลือศูนย์ได้ จึงต้องมีการดำเนินนโยบายตรงส่วนนี้ให้ได้อย่างเหมาะสม

ข่าวต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

Rectangle Template   2023 03 27 T110817.221
Rectangle Template   2023 03 26 T161108.233
Rectangle Template   2023 03 27 T143111.879
Rectangle Template   2023 03 25 T175302.345