Blockchain

ธนาคารกลาง 3 แห่งประกาศความสำเร็จในการทำธุรกรรม CBDC ข้ามพรมแดน

1lfi7wkgwz4.jpg

ธนาคารกลาง 3 แห่งสามารถทดลองการทำธุรกรรม CBDC ข้ามพรมแดนได้สำเร็จ

มีรายงานว่า ธนาคารกลางทั้ง 3 แห่ง ประกอบไปด้วยธนาคารกลางของประเทศฝรั่งเศส, ธนาคารกลางของประเทศสวิตเซอร์แลนด์และธนาคารเพื่อการชำระบัญชีระหว่างประเทศหรือ BIS นั้น ประสบความสำเร็จในการทดสอบการใช้สกุลเงินดิจิทัลข้ามพรมแดนแล้ว

ธนาคารกลาง 3 แห่งประกาศความสำเร็จ

โดยการชำระเงินดิจิทัลข้ามพรมแดนระหว่างธนาคารกลางนั้น เป็นโครงการที่จะมีการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและช่วยให้บริษัทภาคเอกชนสะดวกในการชำระเงินได้คล่องตัวมากขึ้น

การทดลองโครงการนี้เกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่ทางด้านการเงินทั้ง 3 แห่ง โดยมีรายงานว่า จากการทดลองชี้ให้เห็นว่า การใช้ CBDC สามารถใช้กันข้ามพรมแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการทดลองใช้กับทางสถาบันการเงิน รวมไปถึงผู้เข้าร่วมการทดลอง

N  Bnvq W18 3 1024x683.jpg

โครงการนี้เรียกว่า โครงการ Jura ซึ่งเป็นโครงการที่ทางธนาคารกลางได้มีการประกาศว่า ประสบความสำเร็จ โดยมีการนำไปใช้ธุรกรรมข้ามพรมแดนระหว่างทวีปยุโรปด้วยการใช้สกุลเงินยูโรกับฟรังก์สวิส รวมไปถึงมีการทดลองใช้กับสถาบันการเงินระหว่างประเทศฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ด้วย

ชี้การทดลองเอื้อต่อการเงินของธนาคาร

การทดลองให้ความสำคัญกับการโอนเงินระหว่างสกุลเงินยูโรกับฟรังก์สวิส ระหว่างธนาคารพาณิชย์ของฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ โดยใช้แพลตฟอร์มการโอนเงินของบุคคลที่สามเข้ามาช่วยด้วย

สอดคล้องกับหุ้นส่วนที่ได้เข้าร่วมโครงการที่ได้ระบุว่า ในการใช้สกุลเงินดิจิทัลโดยที่ไม่มีสถาบันการเงินเข้ามาเป็นตัวกลางนั้น จะต้องดำเนินนโยบายที่เอื้ออำนวยต่อการเงินของธนาคารกลางโดยตรง ในการแก้ปัญหาตรงนี้นั้น หลายฝ่ายได้มีการประยุกต์ใช้โครงข่ายย่อยและใช้การลงนามรับรองคู่ (dual-notary) เพื่อให้ทางธนาคารกลางมีความเชื่อมั่นต่อการใช้แพลตฟอร์มของบุคคลที่สามได้

Benoît Cœuré ประธานของ BIS ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับการผลักดันให้ BIS เป็น Hub ทางด้านนวัตกรรมว่า โครงการ Jura จะเป็นผู้เล่นที่มีบทบาทสำคัญทั้งเรื่องความปลอดภัยและการเป็นตัวกลางในการทำธุรกรรมทางการเงิน

ติดตาม CryptoSiam
เพื่อให้ไม่พลาด ทุกข่าวสาร วงการคริปโต
ข่าวต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง