General

ธนาคารกลางไนจีเรียชี้ ค่าเงินไนจีเรียมีมูลค่าสูงเกินไป

Nigeria Naira.jpg

Godwin Emefiele ผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศไนจีเรียได้บอกกับนักลงทุนว่า สกุลเงินประเทศไนจีเรียมีมูลค่าสูงเกินไปมากกว่า 10 %

Godwin Emefiele ผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศไนจีเรียได้บอกกับนักลงทุนว่า สกุลเงินประเทศไนจีเรียมีมูลค่าสูงเกินไปมากกว่า 10 %

ทางผู้ว่าได้กล่าวว่า ทางธนาคารกลางมีแผนที่จะลดมูลค่าเงินตราลงอีกครั้ง ที่ผ่านมาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของไนจีเรียต่อดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลดลงไปกว่า 381-410 ต่อดอลลาร์ ซึ่งมูลค่าของเงินตราไนจีเรียลดลงไปกว่า 1 ใน 3 ในช่วงเวลาน้อยกว่า 18 เดือน

เช่นกันทางด้านผู้ว่าธนาคารกลางไนจีเรียคาดว่าที่จะเห็นช่องว่างมูลค่าลดน้อยลง

“เงินตราของไนจีเรียในระดับที่ 410-412 ต่อดอลลาร์นั้น คาดว่าในที่สุดจะเริ่มอ่อนแอลงอีก 5-10 % หมายความว่า ธนาคารกลางได้คาดการณ์แล้วว่า อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของไนจีเรียจะมีกรอบความผันผวนอยู่ระหว่าง 430-450 ซึ่งทางธนาคารกลางยังคงตั้งเป้าหมายว่า อัตราแลกเปลี่ยนจะอยู่ราว ๆ 500 ต่อดอลลาร์

รายงานนี้จึงเป็นเหตุผลที่ทำไม Emefiele เริ่มทำการปรับเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการรับมือค่าเงินอ่อน สอดคล้องกับรายงานอื่น ๆ ที่กล่าวว่า การลดค่าเงินของประเทศไนจีเรียอาจมีความเชื่อมโยงกับสิ่งที่ธนาคารโลกได้มีการเรียกร้องว่า จะต้องมีการปรับเปลี่ยนค่าเงินของไนจีเรียใหม่

นอกจากนั้นแล้วธนาคารโลกต้องการให้ธนาคารกลางของไนจีเรียกล้าเผชิญกับแรงกดดันค่าเงินอ่อน ซึ่งทำให้หลายธุรกิจเข้าถึงทรัพยากรตามช่องทางต่าง ๆ ยากมากขึ้นเมื่อเทียบกับตลาดที่สามารถเข้าถึงทรัพยากรได้ด้วยเงินตราต่างประเทศ

ที่มา : bitcoin

แท็ก:
ข่าวต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

จับตาเหรียญมีม Baby Doge มาแรง!
กลุ่มประเทศ BRIC ประกาศสร้าง 'สกุลเงินกลาง' เพื่อใช้งานภายในกลุ่มประเทศพันธมิตร
Rectangle Template   2023 03 30 T182234.710
Rectangle Template   2023 03 27 T180014.865