ตลาดซื้อขาย

ผู้เชี่ยวชาญมอง คริปโตจะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อโลก Metaverse

นักวิเคราะห์จากธนาคารกลางของประเทศอังกฤษได้ออกมากล่าวว่า สินทรัพย์คริปโตเคอร์เรนซี่จะมีบทบาทที่สำคัญต่ออุตสาหกรรมโลกเสมือนจริง Metaverse

นักวิเคราะห์จากธนาคารกลางของประเทศอังกฤษได้ออกมากล่าวว่า สินทรัพย์คริปโตเคอร์เรนซี่จะมีบทบาทที่สำคัญต่ออุตสาหกรรมโลกเสมือนจริง Metaverse

คริปโตจะมีบทบาทในโลก Metaverse

คาดว่าเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่จะมีการนำไปใช้แพร่หลายอย่างเป็นวงกว้าง โดยจะต้องมาดูในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคกับการวางแนวทางควบคุมกำกับเสถียรภาพทางการเงิน สอดคล้องกับทางด้าน Owen Lock นักเศรษฐศาสตร์จากธนาคารกลางของประเทศอังกฤษกับ Teresa Cascino นักวิเคราะห์นโยบายได้มีการตีพิมพ์รายงานเกี่ยวกับสินทรัพย์คริปโตเคอร์เรนซี่ที่มีอิทธิพลต่อวงการโลกเสมือนจริง Metaverse และความเสี่ยงของระบบ

ในรายงานได้ระบุว่า สินทรัพย์คริปโตเคอร์เรนซี่จะมีบทบาทสำคัญต่อวงการอุตสาหกรรม Metaverse อย่างไรก็ตามหากว่าอุตสาหกรรม Metaverse ได้มีการเปิดกว้างและมีการวางระบบแบบไม่มีศูนย์กลางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้ว อาจทำให้สินทรัพย์คริปโตเคอร์เรนซี่มีความเสี่ยงทางด้านเสถียรภาพทางการเงิน จากการที่มีการใช้เหรียญคริปโตเป็นวงกว้างมากขึ้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องวางมาตรการในการควบคุมกำกับ รวมไปถึงวางแนวทางในการคุ้มครองผู้บริโภคมากขึ้น

ให้ความสำคัญกับการถ่ายโอนสินทรัพย์

ทั้งสองคนได้อธิบายว่า การเปิดกว้างของอุตสาหกรรมโลกเสมือนจริง Metaverse จะต้องให้ความสำคัญเรื่องของการถ่ายโอนสินทรัพย์ต่าง ๆ ที่เป็นลักษณะของความเป็นดิจิทัลบนโลกเสมือนจริง และการเข้ามาของคริปโตเคอร์เรนซี่จะเป็นการเข้ามาช่วยตรงส่วนนี้ให้ราบรื่นมากขึ้น การเปิดกว้างของ Metaverse อาจทำให้ผู้ใช้บริการได้รับส่วนแบ่งความมั่งคั่งจากสินทรัพย์คริปโตเคอร์เรนซี่ในการชำระเงินหรือใช้สำหรับการลงทุน

นอกจากนั้นแล้วหลายบริษัทอาจร่วมมือในการยอมรับการชำระเงินด้วยเหรียญคริปโตในการซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ รวมไปถึงการซื้อขายสินค้าต่าง ๆ บนตลาด NFT บนโลกเสมือนจริง Metaverse ด้วย

ข่าวต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

Michael Burry โพสทวิตเตอร์เพียงคำเดียว
Zipmex ประกาศเพิกถอน '18 เหรียญ' ออกจากกระดานแลกเปลี่ยน
Rectangle Template   2023 02 02 T213713.406
วาฬ Dogecoin ขยับ!