Exchange

5 บริษัทซื้อขายคริปโตตบเท้า! เพิกถอนเหรียญ Litecoin ออกจากรายการซื้อขาย

M8phttykms.jpg

เวลานี้ทางบริษัทซื้อขายเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่ในประเทศเกาหลีใต้ 5 แห่ง ได้ออกมาประสานเสียงแล้วว่า ทางบริษัทกำลังมีแนวคิดที่จะทำการเพิกถอนเหรียญ Litecoin ออกจากรายการซื้อขายออกไป

เวลานี้ทางบริษัทซื้อขายเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่ในประเทศเกาหลีใต้ 5 แห่ง ได้ออกมาประสานเสียงแล้วว่า ทางบริษัทกำลังมีแนวคิดที่จะทำการเพิกถอนเหรียญ Litecoin ออกจากรายการซื้อขายออกไป

5 บริษัทเพิกถอนเหรียญ Litecoin

สาเหตุที่ทำการเพิกถอนเหรียญ Litecoin ออกจากรายการซื้อขายนั้น มาจากการที่ทางบริษัท Mimblewimble Extension Blocks (MWEB) ผู้สร้างเหรียญ Litecoin ได้ทำการละเมิดกฎหมายภายในประเทศขึ้นมา ด้วยเหตุนี้ทางบริษัทซื้อขายเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่มีความจำเป็นที่จะต้องทำการถอนรายชื่อเหรียญนี้ออกไป

การเพิกถอนเหรียญ Litecoin ทำให้ผู้ใช้บริการทุกคนไม่สามารถทำการซื้อขายเหรียญ Litecoin ในประเทศเกาหลีใต้ได้ และชื่อของเหรียญ Litecoin ก็จะถูกแปลงสภาพเป็นเหรียญ Dark Coin แทน

Jjjsppzzpku 1024x683.jpg

สอดคล้องกับทางบริษัท Mimblewimble Extension Blocks (MWEB) การที่เหรียญ Litecoin มีความสุ่มเสี่ยงถูกเพิกถอนออกจากรายการบัญชีซื้อขาย มาจากการที่บริษัทได้มีการปรับปรุงอัปเกรดเหรียญดังกล่าว ทำให้บริษัทซื้อขายเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่ประกอบไปด้วยบริษัท Upbit, บริษัท Bithumb, บริษัท Coinone, บริษัท Korbit และบริษัท Gopax เดินหน้าทำการพิจารณาเพิกถอนเหรียญ Litecoin ออกจากบัญชีซื้อขายเหรียญคริปโตไป

ละเมิดข้อบังคับทางการเงิน

ขณะเดียวกันสื่อในประเทศเกาหลีใต้ได้มีการรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงอัปเกรดของ Mimblewimble Extension Blocks (MWEB) เป็นผลให้เหรียญ Litecoin ไม่สามารถทำการซื้อขายได้เนื่องจากละเมิดข้อบังคับทางการเงิน จากการที่บริษัทซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี่หลายแห่งไม่สามารถควบคุมกลไกของเหรียญดังกล่าวได้ โดยเฉพาะการบันทึกการโอนเหรียญไปมาที่ยังคงมีความคลุมเครืออยู่

เช่นเดียวกันทางด้านบริษัทซื้อขายคริปโตอย่าง Upbi ได้ออกมากล่าวว่า ทางบริษัทซื้อขายคริปโตจะต้องมีการตรวจสอบการบันทึกการซื้อขายเหรียญดิจิทัลได้อย่างโปร่งใส ซึ่งการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่นี้ทางบริษัทไม่อาจที่จะทำการติดตามการประเมินตรงส่วนนี้ได้

ข่าวต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

กวิเคราะ์พบจำนวนวาฬ XRP เพิ่มขึ้นถึง 50 คนภายในหนึ่งเดือน
Rectangle Template   2023 03 19 T123616.097
Rectangle Template   2023 03 19 T141017.157
บริษัทกู้ยืมคริปโต 'Celsius' สามารถคืนสินทรัพย์ค้างบัญชีให้กับลูกค้าได้แล้ว