ข่าว Ethereum

Kardachian: blockchain สัญชาติเวียดนามเปิดระบบจริงแล้ว

Eoo Igu Uyayd Km.jpg

Kardachian มุ่งเป้าให้ต่างเครือข่าย Blockchain ใช้งานร่วมกันได้โดยไม่ต้องแก้ไขโค้ด เปิดใช้งานจริงแล้ววันนี้

Kardachain คืออะไร

Kardachain คือเครือข่าย Blockchain สัญชาติเวียดนามซึ่งถูกพัฒนาขึ้นนับตั้งแต่ช่วงปี 2018 โดยมีเป้าหมายในการดึงขีดความสามารถของวงการออกมาโดยการเชื่อมการสื่อสารข้ามเครือข่ายเข้า ด้วยกันเพื่อให้สามารถใช้งานระหว่างกันได้มากขึ้น (Cross-Chain Interoperability)

โครงการดังกล่าวนี้มีนาย Tri Pham เป็นผู้บริหารใหญ่และผู้ร่วมก่อตั้ง ซึ่งนับตั้งแต่ปี 2018 ที่โครงการดังกล่าวได้พัฒนาขึ้นจนเข้าสู่ช่วงการทดลองระบบเครือข่ายก่อนการใช้จริงหรือ Testnet นั้น ในที่สุดก่อนสิ้นปี 2020 นั้นทางโครงการดังกล่าวก็ได้เปิดใช้งานระบบอย่างเต็มรูปแบบ หรือ Mainnet ในที่สุด

ทั้งนี้ Kardachain ยังได้รับการจับตามองอย่างมาเนื่องจากเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัทลูกของ LG อย่าง LG CNS และบริษัทอื่น ๆ เช่น Geleximco, HPT Vietnam, Biti’s และกลุ่มผู้ให้บริการแท็กซี่สัญชาติเวียดนามอย่าง Mai Linh Group ในฐานะผู้ร่วมเป็น Validator หรือผู้ประมวลผลอิสระของเครือข่าย โดยมุ่งเป้าให้บริการเฉพาะในประเทศเวียดนามและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย

Image 1 7.png

การแก้ปัญหา Cross-chain interoperability

ปัญหาการทำงานร่วมกันของเครือข่าย Blockchain แต่ละประเภทนั้นเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยด้านเทคนิคเช่น การตั้งค่าและการสร้างเหรียญบนโครงสร้างที่ต่างกัน แม้แต่เหรียญ ERC-20 กันแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะทำงานร่วมกันได้ หรือปัญหาด้านความเป็นส่วนตัวของเครือข่ายระหว่าง Private blockchain และ Public Blockchain ซึ่งข้อจำกัดเหล่านี้ทำให้นักพัฒนาต่างพยายามหาทางออกที่ดีที่สุด

ในปัจจุบันนี้ได้มีความพยายามแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยวิธีที่หลากหลายนั้นตั้งแต่การใช้เครือข่ายใดเครือข่ายหนึ่งที่มีศักยภาพในการประมวลผลธุรกรรมสูงดำเนินการเป็นแพลตฟอร์มกลางโดยอาศัยการใช้เหรียญของแพลตฟอร์มนั้น ๆ หรือการ Wrap เข้ารหัสเหรียญเพื่อใช้งาน อย่างที่เกิดขึ้นบนเครือข่ายซึ่งต่อยอดบน Ethereum บางชนิด  ไปจนกระทั่งใช้งานแพลตฟอร์มอย่าง Cosmos หรือ Polkadot โดยเครือข่ายที่เข้าร่วมจำเป็นต้องดำเนินตามกฎที่ตั้งไว้ของแพลตฟอร์ม

ตัวอย่างวิธีการแก้ไขปัญหาข้างต้นนั้นได้ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านอำนาจการควบคุมเครือข่ายเดิมเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานเครือข่ายบางประการเพื่อให้ใช้งานเครือข่ายกลางนั้น ๆ ได้ หรือแม้แต่การสูญเสียอำนาจการควบคุมเหรียญเนื่องจากการนำเหรียญไปเข้ารหัสบนเครือข่ายอื่นแล้ว เป็นต้น

Kardachain นั้นได้เข้ามาแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยทำให้เครือข่ายอื่น ๆ นั้นสามารถเชื่อต่อเข้ากับเครือข่ายของ Kardachain ได้โดนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานเครือข่ายใดๆ ของตนเลย ซึ่งสามารถใช้งานได้โดยไม่จำกัดพื้นฐาน Protocol ของเครือข่าย โดยสามารถรองรับธุรกรรมกว่า 6,000 รายการต่อวินาที และยังมีต้นทุนการดำเนินธุรกรรมที่ถูกกว่า Ethereum ถึงหนึ่งหมื่นเท่าอีกด้วย

ข่าวต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

กวิเคราะ์พบจำนวนวาฬ XRP เพิ่มขึ้นถึง 50 คนภายในหนึ่งเดือน
Rectangle Template   2023 03 18 T104804.112
Rectangle Template   2023 03 19 T141017.157
Rectangle Template   2023 03 19 T123616.097