🇺🇸 United States

Jamie Dimon เดือนนักลงทุน! หลัง 'วิกฤติธนาคาร' เริ่มส่งผลกระทบไปยังอุตสาหกรรม 'อสังหาริมทรัพย์'

ซีอีโอ 'JPMorgan' เตือน! วิฤตธนาคารกำลังส่งผลกระทบเป็น 'โดมิโน่'

ซีอีโอ 'JPMorgan' เตือน! วิฤตธนาคารกำลังส่งผลกระทบเป็น 'โดมิโน่' ไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ - โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์

ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี Jamie Dimon ซีอีโอ JPMorgan ได้แจ้งเตือนไปยังนักลงทุนว่า ขณะนี้วิกฤตธนาคารในสหรัฐกำลังจะมีผลกระทบแบบ 'โดมิโน่' ไปยังอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

<i>Jamie Dimon ซีอีโอ JPMorgan<br>รูปภาพ:&nbsp;Bloomberg Television</i>
Jamie Dimon ซีอีโอ JPMorgan
รูปภาพ: Bloomberg Television

Jamie Dimon กล่าวว่าเป็นเรื่องปกติ ที่วิกฤติในอุตสาหกรรมหนึ่งมักจะส่งผลไปสู่อุตสาหกรรมอื่นๆเสมอ ซึ่งในกรณีนี้มีความเป็นไปได้ว่า อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบต่อไปจะเป็นภาคอสังหาริมทรัพย์ ที่อาจจะมาในรูปแบบที่ดิน, สำนักงานบางแห่ง, หรือสินเชื่อเพื่อการก่อสร้างบางประเภท

อัตราดอกเบี้ยดอกเบี้ยสูงขึ้น

นอกจากนี้ Jamie Dimon ยังมีความเห็นที่ขัดต่อความเชื่อของนักลงทุนส่วนใหญ่ เขาเชื่อว่า Fed จะยังคงขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากธนาคารต่างเริ่มข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น

ผมคิดว่าพวกเราควรเตรียมรับมือกับอัตรภาษีที่จะสูงขึ้นอีกมาก เพราะอาจเห็นการขึ้นภาษีจาก 5 ไป 6 และ7 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว

Jamie Dimon ซีอีโอ JPMorgan กล่าว
ติดตาม CryptoSiam
เพื่อให้ไม่พลาด ทุกข่าวสาร วงการคริปโต

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: การลงทุนมีความเสี่ยงสูง ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนการลงทุนทุกครั้ง

ข้อมูลในบทความนี้มีจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น Cryptosiam ไม่รับประกันความสมบูรณ์ ความถูกต้อง หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าว และไม่มีสิ่งใดในบทความนี้ที่ควรใช้เป็นคำแนะนำหรือชักชวน ให้ซื้อหรือขายคริปโต รวมทั้งการประเมินใดๆ ไม่มีข้อความใดในบทความที่ถือเป็นคำแนะนำทางกฎหมาย วิชาชีพ การลงทุน และ/หรือทางการเงิน และ/หรือคำนึงถึงความต้องการเฉพาะ และ/หรือข้อกำหนดของแต่ละบุคคล

Cryptosiam และบริษัทในเครือ ขอปฏิเสธความรับผิด หรือความรับผิดชอบทั้งหมดเกี่ยวกับเนื้อหาของบทความ และการดำเนินการใดๆ กับข้อมูลในบทความนั้น เป็นความเสี่ยงของผู้อ่าน และถือเป็นความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว

ข่าวต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง