Exchange

เป็นเรื่อง! Coinbase ถูกยื่นฟ้อง หลังผู้ใช้งานท่านหนึ่งพบความผิดปกติในการ 'เก็บข้อมูลส่วนตัว' ของแพลตฟอร์ม

Coinbase กำลังเผชิญข้อหา 'ละเมิดความปลอดภัย'

Coinbase กำลังเผชิญข้อหา 'ละเมิดความปลอดภัย' หลังแพลตฟอร์มมีการเก็บข้อมูล biometrics โดยที่ผู้ใช้งานไม่ได้อนุญาต

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ที่ผ่านมา กระดานเทรด Coinbase ถูกยื่นฟ้องข้อหา 'ละเมิด พรบ.ความปลอดภัย ภายใต้ในบัญญัติ Biometric Information Privacy Act หรือ BIPA' เนื่องจากทางกระดานเทรดมีการเก็บรูปบัตรประชาชนและภาพถ่ายหน้าจริงรวมถึงลายนิ้วมือ เพื่อใช้ในกระบวนการ Know Your Customer (KYC) ของแพลตฟอร์ม

<i>Michael Massel หนึ่งในผู้ใช้งาน Coinbase ที่ทำการยื่นฟ้อง<br>รูปภาพ:&nbsp;CourtListener</i>
Michael Massel หนึ่งในผู้ใช้งาน Coinbase ที่ทำการยื่นฟ้อง
รูปภาพ: CourtListener

จากบทบัญญัติ BIPA กล่าวถึงความจำเป็นของกระดานเทรด Coinbase จะต้องขออนุญาติจากผู้งานในการเก็บข้อมูลเสียก่อน โดยที่ต้องอธิบายให้ชัดเจนถึงระยะเวลาในการเก็บข้อมูลดังกล่าว ข้อจำกัดในการใช้ข้อมูล และการทำลายข้อมูลหลังจากหมดระยะเวลาในนโยบาย

Coinbase ไม่ได้มีการเขียน นโยบายในการกำหนดเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว หรือไม่ก็ไม่ยอมเปิดเผยเรื่องนี้ต่อสาธารณะ

ส่วนหนึ่งในหนังสือยื่นฟ้อง
ติดตาม CryptoSiam
เพื่อให้ไม่พลาด ทุกข่าวสาร วงการคริปโต
แท็ก:
ข่าวต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

นักวิเคราะห์ดัง เตือน! ตลาดคริปโตอาจ ‘ปรับฐาน’ ในไตรมาสที่ 2
ปัจจุบันตลาดคริปโต กำลังขาดเงินทุน สำหรับการทำขาขึ้นรอบต่อไป
พบ ‘วาฬดึกดำบรรพ์’ เริ่มเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรก ในรอบ 10 ปี
เปิดบทวิเคราะห์ Cardano ! ส่วนหาแนวรับ/แนวต้านสำคัญ