General

CBDC กับการแย่งชิงการเป็นมหาอำนาจระหว่างจีนและสหรัฐ

Usa V China.jpg

จีนและสหรัฐฯ มีความตึงเครียดระหว่างกันมานาน การเป็นประเทศมหาอำนาจถือเป็นจุดประสงค์ใหญ่ของทั้งสอง

CBDC กับการแย่งชิงอำนาจระหว่าง USA และจีน

ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐ ฯ และจีนท่ามกลางสงครามการค้า, การแพร่ระบาดของ COVID-19, ช่วงเวลาการเลือกตั้งประธานาธิบดี และในตอนนี้ทั้งจีนและสหรัฐฯ ต่างแย่งชิงความเป็นมหาอำนาจของโลก

“การแข่งขันแย่งชิงความเป็นมหาอำนาจ” หรือ Great Power Competition (GPC) เป็นคำที่ใช้กันโดยทั่วไประหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน และการแก่งแย่งชิงอำนาจดังกล่าวนี้ก็อาจจะทำโดยการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถนำมาใช้ได้ทั้งภาคพลเรือนและการทหาร

สกุลเงินที่นำมาใช้เป็นเครื่องมือการค้าระหว่างประเทศก็เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่บ่งชี้ถึงความเป็นประเทศมหาอำนาจ ซึ่งในตอนนี้แต่ละประเทศก็นิยมใช้เงินดอลลาร์สหรัฐ

ดังนั้นการออกสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง (CBDC) ของจีนจึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อบทบาทของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในฐานะสกุลเงินสำรองของโลกและส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐ ฯ กับจีน

Blockchain และ Cryptocurrency สำคัญแค่ไหน?

เทคโนโลยี Blockchain มีแอปพลิเคชั่นที่มีศักยภาพสำหรับการทหารและทางด้านเศรษฐกิจ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเข้าใจเบื้องหลังของเทคโนโลยี ในปัจจุบันด้วยการที่จีนเร่งพัฒนาและผลักดันเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ เช่น Blockchain จีนก็ได้นำมาใช้ในอุตสาหกรรมหลายอย่างของประเทศ

การพัฒนานวัตกรรมถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะสร้างข้อได้เปรียบ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันทางการค้า หรือการทหารก็ตาม โดยเฉพาะการสร้าง CBDC ของจีน ที่ในตอนนี้ได้เริ่มทดสอบเอาไปใช้จริงในพื้นที่ต่าง ๆ ของจีนแล้ว และนี่อาจเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะเอาไว้ใช้สร้างอิทธิพลของจีนในอนาคต

นอกจากนี้ประเทศจีนยังได้พัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อที่จะกลายมาเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีของโลก ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจีนได้เลียนแบบวิธีการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางทหารจากสหรัฐอเมริกาเพื่อสร้างโครงสร้างสำหรับการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และนี่อาจกลายมาเป็นข้อท้าทายที่สำคัญต่อสหรัฐอเมริกา

แท็ก:
ข่าวต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

Rectangle Template   2023 03 16 T091135.030
Rectangle Template   2023 03 18 T104804.112
สรุปมหากาฬคดี 'SEC vs Ripple'
ประธาน ก.ล.ต. สหรัฐ ชี้ 'proof-of-stake tokens' เป็นหลักทรัพย์