Blockchain

มาแรง! พบจำนวน Smart Contract ในเครือข่าย Cardano เพิ่มขึ้น

Smart Contract ในเครือข่าย Cardano เพิ่มขึ้นถึง 31%

Cardano Blockchain Insights เผยข้อมูล พบว่าจำนวน Smart Contract ในเครือข่าย Cardano เพิ่มขึ้น โดยในขณะนี้มีปริมาณ Smart Contract อยู่ในเครือข่ายถึง 5000 รายการ

ข้อมูลจาก Cardano Blockchain Insights รายงานออกมาว่าในขณะนี้ เครือข่าย Blockchain ได้มีจำนวน Smart Contact เพิ่มมากขึ้นเกิน 5000 รายการแล้ว 

ในข้อมูลข้างต้นนี้ได้พบจุดน่าใจในส่วนของ Pultus ที่เป็นแพลตฟอร์ม Smart Contract ในเครือข่าย Cardano ที่สามารถให้ผู้ใช้งาน เขียนแอปพลิเคชันที่โต้ตอบกับ Cardano blockchain โดยพบว่ามีการเติบโตขึ้นถึง 6.08% ภายในหนึ่งเดือนที่ผ่านมา

ปริมาณที่เพิ่มขึ้นของ Smart Contract ใน Cardano<br>รูปภาพ
ปริมาณที่เพิ่มขึ้นของ Smart Contract ใน Cardano
รูปภาพ

โดยปริมาณของ Smart Contract ใน Cardano นั้นเพิ่มขึ้นมาถึง 1000 ในเดือนมกราคม พร้อมกับราคาของเหรียญ ADA ที่พุ่งสูงขึ้นจากการเปิดตัว Alonzo hard fork

ข่าวต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

กวิเคราะ์พบจำนวนวาฬ XRP เพิ่มขึ้นถึง 50 คนภายในหนึ่งเดือน
Rectangle Template   2023 03 18 T104804.112
Rectangle Template   2023 03 19 T123616.097
Rectangle Template   2023 03 19 T141017.157