Exchange

งามไส้! Alameda research ยื่นฟ้อง Voyager 446 ล้านดอลลาร์ อ้างมีส่วนรู้เห็นในการยักยอกข้อมูล

FTX ยื่นฟ้องบริษัท Voyager เรียกร้องให้คืนเงินกู้ทั้งหมด 446 ล้านดอลลาร์

ทนายความ FTX ยื่นฟ้องบริษัท Voyager เรียกร้องให้คืนเงินกู้ทั้งหมด 446 ล้านดอลลาร์ พร้อมกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการยักยอกเงินลงทุน

วันที่ 30 มกราคม ทนายความของ FTX ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทลูกอย่าง Alameda ในการยื่นฟ้องร้อง บริษัท Voyager ด้วยจำนวนเงิน 445.8 ดอลลาร์ โดยที่ทาง FTX กล่าวว่าเงินจำนวนนี้เป็นเงินที่ FTX ได้ให้ Voyager กู้ยืมไปก่อนที่จะล้มละลาย

<i>หน้าแรกของเอกสารยื่นฟ้อง<br>รูปภาพ: Cointelegraph</i>
หน้าแรกของเอกสารยื่นฟ้อง
รูปภาพ: Cointelegraph

FTX อ้างว่าได้ให้ Voyager กู้ยืมไป 248.8 ล้านดอลลาร์ ในเดือนกันยายน ปี 2022 และอีก 193.9 ล้านดอลลาร์ในเดือน ตุลาคม ปี 2022

โดยในเนื้อหาเอกสารฟ้องร้อง FTX ได้กล่าวยอมรับ Alameda ได้ใช่เงินฝากจำนวนหนึ่งของลูกค้าไปลงทุนโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต พร้อมกับกล่าวหาว่า Voyager ก็มีส่วนรู้เห็นด้วยเช่นกัน

ข่าวต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

จับตาเหรียญมีม Baby Doge มาแรง!
Rectangle Template   2023 03 27 T143111.879
กลุ่มประเทศ BRIC ประกาศสร้าง 'สกุลเงินกลาง' เพื่อใช้งานภายในกลุ่มประเทศพันธมิตร
Rectangle Template   2023 03 30 T182234.710