กลุ่มคนยุคใหม่มีแนวโน้มสนใจ Bitcoin มากขึ้นกว่าเดิม ล่าสุดมีรายงานเปิดเผยว่ากลุ่มคน Millennials ชื่นชอบลงทุน Bitcoin มากกว่าทองคำ อสังหาริมทรัพย์หรือพันธบัตรรัฐบาลเสียอีก

โดนใจกลุ่มคนยุคใหม่

กลุ่มคนยุค Millennials คือผู้ที่มีอายุระหว่าง 18-34 ปี หรือเกิดอยู่ในช่วง ค.ศ. 1980-1996 เป็นกลุ่มที่มีความสนใจในเทคโนโลยีมากขึ้น โดยเฉพาะ Bitcoin, Blockchain และ Cryptocurrency ซึ่งได้มีรายงานการวิจัยมาว่าคนกลุ่มนี้มีความมั่นใจในการลงทุน Bitcoin มากขึ้นซึ่งมากกว่าสินทรัพย์แบบดั้งเดิม เช่น อสังหาริมทรัพย์ ทองคำและพันธบัตรรัฐบาลอีกด้วย

ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างปี 2017 และ 2020

การวิจัยดังกล่าวนำข้อมูลระหว่างปี 2017 มาเปรียบเทียบกับปี 2020 มีฐานผู้เข้าร่วมการทำวิจัย 5,000 คนใน 17 ประเทศทั่วโลก บริษัททำวิจัยได้มีการสอบถามกลุ่มคนเหล่านี้เกี่ยวกับเรื่อง Bitcoin สถานการณ์การเงินทั่วโลก ความเชื่อมั่นของคนต่อสถาบันการเงินและอื่นๆ

พอได้รวบรวมข้อมูลจากคำตอบที่ได้บริษัทการวิจัยก็ได้นำข้อมูลมาทำเป็นกราฟแล้วพบว่ามีคนสนใจ Bitcoin เพิ่มขึ้นกว่าปี 2017 อยู่มากพอสมควรโดยแท่งกราฟแต่ละแท่งก็จะแบ่งการเปรียบเทียบข้อมูล Bitcoin กับทองคำ, Bitcoin กับหุ้น, Bitcoin กับอสังหาริมทรัพย์และ Bitcoin กับทองคำ ดูว่าคนเลือกลงทุนสินทรัพย์ใดมากกว่ากัน

Bitcoin Vs พันธบัตร Vs หุ้น Vs อสังหาริมทรัพย์ Vs ทองคำ เปรียบเทียบปี 2017 และ 2020 แหล่งที่มา: TheTokenist

จากกราฟด้านบนแท่งกราฟสีดำคือผลการสำรวจในปี 2017 และแท่งเทียนสีฟ้าคือผลการสำรวจปี 2020 คนนิยมลงทุนใน Bitcoin เพิ่มมากขึ้นกว่าปี 2017 มากเพราะแท่งสีฟ้าสูงกว่าแท่งสีดำไม่ว่าจะเอาสินทรัพย์ไหนมาเปรียบเทียบกับ Bitcoin ก็ตาม แนวโน้มนี้จึงสรุปได้ว่ากลุ่มคนที่มีอายุระหว่าง 18-34 ปี  เลือกเชื่อใจ Bitcoin มากกว่าสินทรัพย์แบบดั้งเดิมและมีแนวโน้มว่าจะเชื่อมั่น Bitcoin เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

คนเริ่มรู้จัก Bitcoin หรือยัง?

นอกจากนี้จากรูปกราฟยังแสดงว่าในตอนนี้คนรู้จักหรือคุ้นเคย Bitcoin เพิ่มมากขึ้นหรือยังซึ่งจากข้อมูลที่ปรากฏบนกราฟพบว่าคนเริ่มรู้จักคุ้นเคยกับ Bitcoin เพิ่มมากขึ้นเปรียบเทียบระหว่างปี 2017 และ 2020 เหมือนเดิม

ความคุ้นเคย Bitcoin เปรียบเทียบปี 2017 และ 2020 แหล่งที่มา: TheTokenist

ภาพจากซ้ายกราฟแท่งอันที่ 1 เปรียบเทียบคนที่ถือ Bitcoin, กราฟแท่งที่ 2 แสดงข้อมูลว่าคนคุ้นเคย Bitcoin บ้างหรือยัง, กราฟแท่งที่ 3 แสดงถึงคนที่เคยได้ยิน Bitcoin แต่ไม่คุ้นเคย และกราฟแท่งที่ 4 แสดงข้อมูลคนที่ไม่เคยได้ยินชื่อ Bitcoin เลย

Bitcoin เป็นนวัตกรรมที่เข้ามาปฏิวัติโลก เชื่อไหม?

ผลการสำรวจยังพบอีกว่าตอนนี้คนมีความเชื่อมั่นว่า Bitcoin จะเข้ามาปฏิวัติอุตสาหกรรมการเงินเมื่อเทียบกับปี 2017 คนเริ่มมองว่า Bitcoin เป็นนวัตกรรมที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงระบบการเงินที่มีอยู่ในปัจจุบัน

บทบาทในแง่บวกของ Bitcoin เปรียบเทียบปี 2017 และ 2020 แหล่งที่มา: TheTokenist

ระหว่าง Bitcoin กับธนาคาร คนจะเลือกอะไร?

ข้อมูลจากการสำรวจยังพบอีกด้วยว่าระหว่างสถาบันการเงินที่เป็นธนาคารกับ Bitcoin คนเลือกเชื่อมั่นใน Bitcoin มากขึ้นใน 3 ปีที่ผ่านมา มากกว่าช่วงปี 2017 ที่คนยังเชื่อถือธนาคารใหญ่ๆมากกว่า

เชื่อมั่นใน Bitcoin หรือธนาคารใหญ่ เปรียบเทียบปี 2017 และ 2020 แหล่งที่มา: TheTokenist

ปัจจุบันสถานการณ์โลกได้เปลี่ยนไปให้คนต้องเข้าสู่ยุคดิจิทัลมากขึ้นไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนก็ตาม ซึ่งผลสำรวจก็ชี้ให้เห็นว่าคนมีความเชื่อมั่นใน Bitcoin มากขึ้นแล้ว

อ่านเพิ่มเติม cryptopotato.com