หอการค้าแห่งกรุงลอนดอนได้นำเทคโนโลยี Blockchain ไปใช้แล้วโดยจะนำไปใช้กับการระงับข้อพิพาททางเลือกด้วยการไกล่เกลี่ยและอนุญาโตตุลาการ

จัดตั้งระบบระงับข้อพิพาทโดยใช้เทคโนโลยี Blockchain

ประกาศจากหอการค้าและอุตสาหกรรมลอนดอน (London Chamber of Commerce and Industry) จะใช้เทคโนโลยี Blockchain ในระบบอนุญาโตตุลาการ (London Chamber of Arbitration and Mediation (LCAM) เพื่อให้การระงับข้อพิพาทจากธุรกิจต่างๆ มีความรวดเร็ว ปลอดภัย ค่าธรรมเนียมคงที่และใช้ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยที่เทคโนโลยี Blockchain นี้พัฒนาโดย Finboot ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีของลอนดอนร่วมมือกับ Marco ซึ่งบริษัท Marco เผยว่าอาจจะมีการใช้ Blockchain ของ Ethereum หรืออาจจะใช้ของ Hyperledger หรือ Quorum

“ครั้งแรกที่มีการนำ Blockchain มาใช้กับความสามารถในเรื่องนี้”

ผู้จัดการของ LCAM กล่าว

ระบบการระงับข้อพิพาททางเลือกที่นำ Blockchain มาช่วยสนับสนุนนี้จะมีลักษณะการสร้างแพลตฟอร์มที่ทำให้คู่กรณีและอนุญาโตสามารถแชร์เอกสารหรือไฟล์ต่างๆลงบนนั้นโดยไม่ต้องมีการส่งอีเมล ทุกคนสามารถมองเห็นไฟล์นั้นได้หมดหรือถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ทุกคนก็สามารถสังเกตเห็นได้เช่นกัน

การพัฒนาเทคโนโลยี Blockchain มาใช้กับอุตสาหกรรมด้านกฎหมายก็เป็นอีกกรณีใช้งานหนึ่งที่น่าสนใจและถือเป็นการใช้งานแรกๆเลยก็ว่าได้ เพราะส่วนใหญ่แล้ว Blockchain จะถูกนำไปใช้กับภาคการเงินเสียมากกว่า

Blockchain กับอุตสาหกรรมด้านกฎหมาย

ในประเทศดูไบก็มีความคิดริเริ่มที่จะสร้างระบบศาลโดยนำ Blockchain เข้ามาใช้งานเช่นกัน โดยต้องการปฏิรูประบบกฎหมายให้เป็นดิจิทัล นอกจากนี้การใช้งาน Smart Contract มาใช้กับการร่างสัญญาต่างๆก็ช่วยทำให้การปฏิบัติตามสัญญาเป็นไปโดยอัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับการเขียนโค้ด

นอกจากนี้ยังมีการวิจัยนำโดยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยชั้นนำญี่ปุ่นที่จะใช้ Blockchain สร้างระบบศาลดิจิทัลอย่างจริงจัง โดยจะนำมาใช้กับข้อพิพาทเรื่องสัญญา การซื้อขายและอื่นๆ โดยระบบศาลดิจิทัลจะมีการประมวลผลจากข้อกล่าวอ้างต่างๆของคู่สัญญารวมถึงประมวลผลความเห็นของผู้พิพากษาด้วย

ฉลาดมากๆกับระบบศาลดิจิทัล ไม่แน่ในอนาคตอาจจะมีการสร้างระบบศาลโดยนำ Blockchain เข้ามาช่วยเพิ่มมากขึ้นก็ได้

ที่มา LINK