Join our Telegram Channel

Chat with community about the latest news!

Click here to join

Join Now

ฝ่ายกฎหมายสหรัฐกำลังพิจารณาวางบทกฎหมายคริปโตและการปกป้องนักลงทุน

Share article:
LinkedIn Facebook Twitter

ฝ่ายกฎหมายสหรัฐกำลังตรวจสอบแนวทางการร่างกฎหมายคริปโต

Share this article
LinkedIn Facebook Twitter
ฝ่ายกฎหมายสหรัฐ

สภาคองเกรสของประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำให้มีการวางร่างกฎหมายว่าด้วยตลาดสินทรัพย์ประเภทดิจิทัลแลการปกป้องการลงทุน

ฝ่ายกฎหมายสหรัฐกำลังพิจารณากฎหมาย

โดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ SEC พร้อมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์หรือ CFTC นั้นกำลังที่จะพิจารณาถึงการร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว

ทางด้าน Don Beyer สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐได้เสนอแนะการวางโครงสร้างกฎหมายว่าด้วยตลาดสินทรัพย์ประเภทดิจิทัลและการปกป้องการลงทุน โดยการร่างกฎหมายนั้นเป็นการวางกฎหมายการเงินที่เป็นอยู่ให้อยู่คู่กับสินทรัพย์ดิจิทัล สอดคล้องกับการประกาศอย่างเป็นทางการบนเว็บไซต์ของเขา

Gray Cushion Chairs On White Tile Flooring

โดยรายงานเว็บไซต์ของเขานั้น กล่าวว่า สินทรัพย์ดิจิทัลกับเทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นเรื่องดีมากในระยะยาว และเป็นที่แน่ชัดว่า สินทรัพย์อย่างบิทคอยน์กับ ether ยังคงมีอยู่ แต่โชคไม่ดีที่โครงสร้างตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นอยู่กับโครงสร้างกฎหมายที่เป็นอยู่นั้น ยังคงมีความคลุมเครือและเป็นอันตรายสำหรับนักลงทุนกับผู้บริโภค

การปกป้องนักลงทุน

ในรายงานกล่าวต่อไปว่า ผู้ถือสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นอาจรู้สึกโกรธเมื่อเจอกับการฉ้อโกง, การถูกขโมยหรือโดนปั่นราคามาเป็นเวลาต่อเนื่อง จนถึงตอนนี้ทางสภาคองเกรสยังคงเพิกเฉยต่อการเรียกร้องของผู้เชี่ยวชาญทางด้านอุตสาหกรรมกับนักกฎหมายที่อยากให้มีการวางโครงสร้างกฎหมาย

นอกจากนั้นแล้วร่างกฎหมายจะต้องมีเรื่องของการทำธุรกรรมด้วยสินทรัพย์ดิจิทัลที่แม้ว่ายังไม่มีการใช้กันแพร่หลายมากนักก็ตาม ไปจนถึงมีการรองรับการจดทะเบียนซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อป้องกันให้เกิดการฉ้อโกงให้น้อยที่สุดและทำให้การซื้อขายเป็นไปอย่างโปร่งใส

ในส่วนของมุมมองของธนาคารกลางนั้น เริ่มมีการให้ความสำคัญในเรื่องของการวางโครงสร้างดอลลาร์ดิจิทัลมากขึ้น โดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐกำลังพิจารณาส่วนนี้และรวมไปถึงการใช้เหรียญอย่าง stablecoins ด้วย

Read more about: