หน่วยงานการเงินในญี่ปุ่นเตือนเยาวชนที่กำลังจะซื้อขาย Crypto

Share article:
LinkedIn Facebook Twitter

สำนักงานด้านการเงิน FSA ของญี่ปุ่นได้ส่งคำเตือนถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน crypto สำหรับพลเมืองที่อายุ 18 ปี ที่กำลังจะสมารถถือครองได้

Share this article
LinkedIn Facebook Twitter
Photo 1540959733332 Eab4Deabeeaf

สำนักงานด้านการบริการทางการเงิน (FSA) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินชั้นนำของญี่ปุ่นได้ส่งคำเตือนถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน crypto สำหรับพลเมืองที่อายุน้อยกว่า หลังจากที่กฎหมายใหม่ถูกกำหนดให้ลดอายุผู้ที่สามารถถือครอง crypto ลงเหลือ 18 ปี

ย้อนกลับไปในปี 2018 สภานิติบัญญัติของญี่ปุ่นได้ลงมติเห็นชอบให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งของประเทศ ซึ่งจะลดอายุของผู้ถือครองลงจาก 20 ปีเป็น 18 ปี การแก้ไขจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายนปีหน้า โดยกฎหมายเดิมที่ใช้ในขณะนี้ ประชาชนต้องพิสูจน์ความเป็นผู้ใหญ่ หรือได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง เพื่อเข้าถึงแอพการซื้อขาย crypto และเว็บไซต์ภายใต้กฎระเบียบของญี่ปุ่นที่มีอยู่ เกณฑ์นั้นตอนนี้ 20 จะลดลงเหลือ 18 ปีบริบูรณ์

FSA ได้โพสต์คำเตือนไปยังพลเมืองญี่ปุ่นที่มีอายุน้อยที่กำลังให้ความสนใจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว crypto บนเว็บไซต์ว่า “cryptocurrency นั้นแตกต่างจาก fiats ซึ่งรับประกันมูลค่าโดยประเทศที่ออกมัน เช่น เยนญี่ปุ่น” หน่วยงานเสริมต่ออีกว่าว่า นักลงทุนทุกคนเสี่ยงต่อการขาดทุน เนื่องจากราคาที่ลดลงและความผันผวน ไม่มีเครือข่ายการสนับสนุนทางการเงินสำหรับโครงการ crypto

แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีจะยังคงถูกห้ามไม่ให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ หรือเล่นการพนันในญี่ปุ่น

พลเมืองชาวญี่ปุ่นนอกเหนือจากการลงทุนใน cryptoในอีกไม่ช้า คนที่มีอายุ 18 และ 19 ปีจะสามารถเซ็นสัญญาเช่าที่พัก กู้ยืมเงินจากธนาคาร แต่งงาน และซื้อขายรถยนต์ โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง ซึ่งกลุ่มคนอายุน้อยเหล่านี้กำลังจะมีสิทธิ์ที่ต่าง ๆ ที่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองและถูกต้องตามกฎหมายในอนาคตอันใกล้

Read more about: