ผู้ว่าการธนาคารกานาลั่น เงินดิจิทัลในประเทศจะเป็นเงินกระดาษในอนาคต

Share article:
LinkedIn Facebook Twitter

#เงินดิจิทัล ประเทศกานาเสนอให้มีธนาคารกลางสกุลเงินดิจิทัลที่มีระบบคล้ายคลึงกับเงินกระดาษและสถาบันการเงินต่าง ๆ สอดคล้องกับบริษัทเกิดใหม่ประเภท fintech ที่เติบโตมากขึ้น

Share this article
LinkedIn Facebook Twitter

#เงินดิจิทัล ประเทศกานาเสนอให้มีธนาคารกลางสกุลเงินดิจิทัลที่มีระบบคล้ายคลึงกับเงินกระดาษและสถาบันการเงินต่าง ๆ สอดคล้องกับบริษัทเกิดใหม่ประเภท fintech ที่เติบโตมากขึ้น

ทางด้าน Maxwell Opoku-Afari รองผู้ว่าการธนาคารกานาได้กล่าวว่า การที่จะอนุมัติให้มีการใช้สกุลเงินดิจิทัลนั้น ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของกระบวนการขั้นตอนที่ได้วางเอาไว้

โดยทางธนาคารกานาได้ประกาศเกี่ยวกับแผนการขั้นตอนที่จะนำสกุลเงินดิจิทัลมาใช้ ในตอนนั้นทางด้าน Ernest Addison ผู้ว่าการธนาคารกานาได้กล่าวว่า ธนาคารกลางกำลังพิจารณาถึงการรักษาสถานะธนาคารกลางเพื่อที่จะก้าวเป็นผู้นำกลุ่มทวีปแอฟริกาหากสามารถนำเทคโนโลยีการเงินมาใช้กับประเทศ

ในขณะเดียวกัน หลังจากที่เขาได้แสดงความคิดเห็นตรงนี้ ทางด้าน Opoku-Afari ได้กล่าวว่า การใช้เซดีดิจิทัลจะสามารถทำธุรกรรมภายในประเทศได้

“สกุลเงินดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งของธนาคารกลางที่ทางเราจะนำมาปรับใช้เป็นระบบการชำระเงินและให้บริการทางการเงิน ตรงส่วนนี้ทางธนาคารกานาจะดำเนินการทำแพลตฟอร์มเพื่อให้พวกเราสามารถทำธุรกรรมดิจิทัลได้ดียิ่งขึ้น”

Maxwell Opoku-Afari

เช่นกันทางผู้ว่าการธนาคารได้กล่าวว่า ตอนนี้ทางธนาคารกานากำลังทำการออกแบบสกุลเงินดิจิทัลให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยมากขึ้น

ที่มา : bitcoin

Read more about: