Join our Telegram Channel

Chat with community about the latest news!

Click here to join

Join Now

ผู้ว่าการ FED กังวลว่า หากอเมริกาไม่มีดอลลาร์ดิจิทัล ไม่อยากคิดถึงอนาคตที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น

Share article:
LinkedIn Facebook Twitter

ผู้ว่าการ FED เชื่อว่าดอลลาร์ดิจิทัลจะทำให้ประเทศสหรัฐเปลี่ยนไป

Share this article
LinkedIn Facebook Twitter
ผู้ว่าการ Fed

Lael Brainard ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐได้ให้เหตุผลว่า ทำไมดอลลาร์สหรัฐถึงต้องมีรูปแบบสกุลเงินดิจิทัลเข้ามา

ผู้ว่าการ FED อยากให้มีดอลลาร์ดิจิทัล

โดยเธอยืนกรานว่า ใด ๆ ล้วนแล้วเป็นอนิจจัง ซึ่งเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางเชื่อว่า ดอลลาร์ดิจิทัลจะต้องสามารถใช้ได้ทั้งในและนอกประเทศได้

ขณะเดียวกันประเทศจีนที่ได้ขับเคลื่อนเดินหน้าด้วยการสร้างสกุลเงินดิจิทัลขึ้นมาด้วยตัวเอง ทำให้ Brainard สมาชิกคณะกรรมการผู้ว่าธนาคารกลางสหรัฐได้กล่าวถึงความจำเป็นที่ประเทศสหรัฐจะต้องพัฒนาดอลลาร์ดิจิทัลขึ้นมา

E Crwdbnl7K

เธอกล่าวว่า ดอลลาร์สหรัฐเป็นค่าเงินที่มีความสำคัญต่อการชำระเงินระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก และหากโลกนี้เริ่มมีการใช้สกุลเงินดิจิทัลขึ้นมา ก็อาจต้องมีการเปิดธนาคารสกุลเงินดิจิทัลขึ้นมา และหากอเมริกาไม่มีสกุลเงินดิจิทัลขึ้นมา ก็คงจะทำอะไรไม่ได้อีก

คำพูดของเธอเริ่มทำให้ทาง FED เริ่มพิจารณาถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับจากธนาคารกลางสกุลเงินดิจิทัล

เหตุผลของการมีดอลลาร์ดิจิทัล

ทางด้าน Brainard ได้ให้เหตุผลหลายอย่างว่า ทำไมดอลลาร์ดิจิทัลถึงมีความจำเป็น เธอกล่าวว่า เหตุผลหลัก ๆ ก็คือ มันสามารถใช้ได้จริงทางระหว่างประเทศ ซึ่งการใช้เงินระหว่างประเทศยังคงต้องรอดูผลลัพธ์ที่ออกมาระยะยาว สำหรับในประเทศนั้น ทางผู้ว่าธนาคารกลางเริ่มออกมาหนุนหลังเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่ให้เป็นเงินกระดาษมากขึ้น แต่ไม่ใช่กับ stablecoins

โดย Stable coin นั้น แม้ว่าจะมีประโยชน์ในเรื่องของระบบการชำระเงินก็จริง แต่เธอได้ออกมาเตือนว่า ในโลกความเป็นจริงแล้ว เหรียญ stablecoins อาจมองได้ว่าใช้ได้ทั้งครัวเรือนและภาคธุรกิจ หากว่าสกุลเงินเริ่มมีการโยกย้ายใช้เหรียญแบบนี้จริง รัฐบาลก็ไม่สามารถรับประกันในความปลอดภัยของสินทรัพย์ได้ ซึ่งแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่ค่าเงินมักจะเจออยู่เสมอ

เธอยังคงยืนกรานว่า สกุลเงินดิจิทัลแบบดอลลาร์นั้น เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาอื่น ๆ ที่มีความสำคัญ อย่างเช่นช่วยให้รัฐบาลสามารถเข้าถึงระบบการชำระเงินที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงได้ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นต้น

Read more about: