Join our Telegram Channel

Chat with community about the latest news!

Click here to join

Join Now

ธนาคารกลางยุโรปคาด อาจใช้เวลาพัฒนาดิจิทัลยูโรได้ภายใน 2 ปี

Share article:
LinkedIn Facebook Twitter

ธนาคารกลางยุโรปเริ่มที่จะวางแผนสร้างสกุลเงินดิจิทัลเป็นของตัวเองแล้ว

Share this article
LinkedIn Facebook Twitter
ธนาคารกลางยุโรป

ธนาคารกลางของยุโรปหรือ ECB ได้ออกมากล่าวอย่างเป็นทางการแล้วว่า ตอนนี้ทางธนาคารกลางกำลังทำการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ที่จะออกสกุลเงินดิจิทัลยูโร ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลา 2 ปีด้วยกัน

ธนาคารกลางยุโรปวางแผนสร้างเหรียญดิจิทัลเป็นของตัวเอง

โดย Christine Lagarde ประธานธนาคารกลางของยุโรปคาดว่า ECB พร้อมที่จะรับการตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการออกสกุลเงินดิจิทัลและจะเป็นสกุลเงินดิจิทัลแบบยุโรปที่ไม่เป็นภัยต่อระบบธนาคารโดยรวม

Green Red And Yellow Christmas Tree And Two Round Gold Coins

เรื่องนี้ประธานธนาคาร ECB ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ ซึ่งหลังจากนั้นเธอก็ได้ทำการทวีตว่า ECB มีความเชื่อว่า ตอนนี้ทางธนาคารมีความพร้อมและมีเทคโนโลยีที่พร้อมที่จะตอบสนองความต้องการประชาชน ซึ่งคาดว่าสกุลเงินดิจิทัลยูโรจะมีการเปิดตัวได้ในระยะเวลา 2 ปี

สอดคล้องกับเว็บไซต์ของธนาคารกลางของยุโรปที่ได้กล่าวว่า ตอนนี้กำลังเริ่มทำการพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะออกแบบสกุลเงินดิจิทัลยูโร และจะเริ่มขั้นตอนการพิจารณาในช่วงเดือนตุลาคมของปี 2021 และคิดว่าน่าจะใช้เวลา 2 ปีด้วยกัน

วิเคราะห์ความต้องการและความเป็นไปได้ว่ามีผลอย่างไรบ้าง

เธอกล่าวว่า ทางธนาคารกำลังหาทางการออกแบบสกุลเงินดิจิทัลยูโรและดูความเป็นไปได้ว่า จะสามารถกระจายสกุลเงินให้ถึงมือพ่อค้าและประชาชนได้อย่างไร และมาดูว่าจะส่งผลกระทบต่อตลาดมากแค่ไหน และดูว่ามีผลต่อการปรับเปลี่ยนแก้ไขกฎหมายยุโรปหรือไม่อย่างไร

เธอกล่าวต่อว่า ธนาคารพร้อมตอบสนองความต้องการของประชาชน และจะต้องแน่ใจว่า ทางธนาคารสามารถตอบสนองความต้องการได้จริง เช่นเดียวกับการยกระดับชำระเงินเหมือนกับเป็นเงินสดได้ ซึ่งเรื่องนี้จะต้องสร้างมั่นใจและความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งาน ไม่เพียงแค่กับผู้ใช้งานในพื้นที่ยุโรปเท่านั้น แต่รวมไปถึงทุกคนทั่วโลก

หากทางธนาคารได้ทำการวิเคราะห์เสร็จสิ้นแล้ว คาดว่าจะมีมติตัดสินใจว่า จะทำการพัฒนาระบบสกุลเงินดิจิทัลยูโรหรือไม่ หากทำการสร้างจริง ก็ต้องมาดูความเป็นไปได้และการประสานงานร่วมมือกันระหว่างธนาคารและบริษัทในการให้บริการการชำระเงิน

Read more about: