ห้องน้ำมหาวิทยาลัยเกาหลีใต้ สามารถชำระเงินได้ในรูปแบบ digital currency ได้

Share article:
LinkedIn Facebook Twitter

#digital currency กระแสสกุลเงินดิจิทัลร้อนแรงขึ้นไปอีกเมื่อประเทศเกาหลีใต้ได้มีติดตั้งระบบการชำระเงินแบบดิจิทัล โดยเป็นการชำระเงินค่าเข้าห้องน้ำสำหรับมหาวิทยาลัย

Share this article
LinkedIn Facebook Twitter
E3Igm Wwqaetjwe

#digital currency กระแสสกุลเงินดิจิทัลร้อนแรงขึ้นไปอีกเมื่อประเทศเกาหลีใต้ได้มีติดตั้งระบบการชำระเงินแบบดิจิทัล โดยเป็นการชำระเงินค่าเข้าห้องน้ำสำหรับมหาวิทยาลัย

โดยห้องน้ำมีการเชื่อมต่อกับห้องแล็บ ที่ต้องการนำอุจจาระมาผลิตก๊าซชีวภาพ ซึ่งถือเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของมหาวิทยาลัยการใช้ห้องน้ำด้วยการชำระเงินแบบดิจิทัลนั้น มีการออกแบบขึ้นโดยอาจารย์ชาวเกาหลีใต้ฝ่ายวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่สถาบัน Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) โดยสถาบันแห่งนี้ถือเป็น 1 ใน 4 ของมหาวิทยาลัยเกาหลีใต้ที่ได้ให้ความสำคัญกับการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ห้องน้ำมีชื่อเรียกว่า Beevi โดยเป็นห้องน้ำที่เชื่อมต่อกับห้องแล็บ เพื่อใช้อุจจาระมาผลิตก๊าซชีวภาพและปุ๋ยคอก

ทางด้านอาจารย์ Cho Jae-weon ผู้ออกแบบห้องน้ำดังกล่าวได้กล่าวว่า

ส่วน Heo Hui-jin นักศึกษามหาวิทยาลัยได้กล่าวว่า

“ผมคิดว่า อุจจาระคือสิ่งสกปรก แต่ตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่า มันมีประโยชน์มากแค่ไหน แบบนี้ผมคงสามารถพูดถึงอุจจาระในช่วงกินอาหารไปจนถึงคิดในช่วงเวลาที่จะซื้อหนังสือได้”

Heo Hui-jin

ห้องน้ำใหม่นี้เริ่มเป็นที่สนใจในสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น บางคนบอกว่าเป็นแนวคิดที่อัจฉริยะ อย่างไรก็ดีสังคมคริปโตได้มีแนวคิดชวนขบขันคิดว่า สกุลเงินแบบนี้คงได้รับการยอมรับว่า เป็น “king of shitcoin”

ที่มา : bitcoin

Read more about: