จีนผลักดัน Blockchain อย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. ที่ผ่านมาธนาคารของจีน China Guangfa Bank (CGB) ได้เปิดตัวแพลตฟอร์มการโอนเงินข้ามประเทศด้วยระบบ Blockchain ซึ่งแพลตฟอร์มนี้เป็นแพลตฟอร์มแรกที่เอา Blockchain มาใช้กับการโอนเงินข้ามประเทศด้วย

แพลตฟอร์ม Blockchain โอนเงินข้ามประเทศ

แพลตฟอร์มให้บริการโอนเงินข้ามประเทศสร้างขึ้นเพื่อผลักดันนวัตกรรมของอุตสาหกรรม Fintech และเสริมสร้างระบบนิเวศด้าน Blockchain ระหว่างธนาคารต่างๆ ซึ่งจีนก็ตั้งใจที่จะผลักดัน Blockchain ให้ใช้งานในวงกว้างอยู่แล้ว การนำเอา Blockchain มาใช้ระหว่างธนาคารนานาประเทศจึงเป็นส่วนหนึ่งของความตั้งใจของรัฐบาลจีน

แพลตฟอร์มนี้ได้มีการทดลองใช้มาก่อนในเดือนตุลาคมปี 2019 ที่กวางตุ้งซึ่งแพลตฟอร์มนี้กลายเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ระบบ Blockchain เป็นรายแรกของจีน ซึ่งการใช้ Blockchain มันสามารถเข้ามาพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพของการโอนเงินข้ามประเทศได้และยิ่งไปกว่านั้นคือมันทำให้ต้นทุนในการโอนเงินข้ามประเทศต่ำลงด้วย ตรงนี้ที่เป็นจุดดึงดูดให้องค์กรต่างๆ สนใจ Blockchain เพราะมันช่วยลดต้นทุนได้จริง

การใช้แพลตฟอร์ม Blockchain ในการโอนเงินข้ามประเทศจะทำให้บริษัทขนาดกลางไปจนถึงขนาดเล็กได้ประโยชน์ตามไปด้วย ปรับปรุงประสิทธิภาพในการยืนยันตัวตนต่างๆ

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายนที่ผ่านมาธนาคารในเมืองกวางตุ้งและธนาคารในเซินเจิ้นได้เข้าร่วมโปรเจคทดลองนี้ด้วย​ โดยธนาคารเหล่านี้ได้ให้บริการบริษัทกว่า 524 แห่ง ถือเป็นธนาคารที่ใหญ่และมีลูกค้าไม่น้อย

สงครามการค้าสหรัฐ-จีนเป็นตัวจุดฉนวน

สหรัฐฯ และจีนมีความตึงเครียดด้านการค้าระหว่างกันมาพักใหญ่ๆแล้ว และนี่เป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่จีนเร่งผลักดันเทคโนโลยี Blockchain และหยวนดิจิทัลออกมา การสร้างแพลตฟอร์มโอนเงินข้ามประเทศด้วย Blockchain จะหล่อหลอมอุตสาหกรรมการเงินในประเทศใหม่และสนับสนุนเงินหยวนให้ถูกใช้งานไปยังประเทศอื่นๆด้วย

สังคมยังไม่ได้เห็นการใช้งานแพลตฟอร์ม Blockchain ที่เป็นอันเดียวกันกับการเทรดระหว่างประเทศเลย ซึ่งหากโปรเจคนี้ประสบความสำเร็จมันอาจกลายเป็นฐานขยายการใช้งานไปยังประเทศอื่นๆได้อีก

จีนเตรียมสร้างเหรียญ Stablecoin ให้ฮ่องกง

หนึ่งในสมาชิกคณะกรรมการแห่งชาติของการประชุมที่ปรึกษาทางการเมืองของชาวจีนและหุ้นส่วนผู้จัดการของ Sequoia Capital China นาย Neil Shen ได้เสนอให้พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในพื้นที่ Greater Bay ซึ่งเขาได้ผลักดันเรื่องนี้มาตลอดมากกว่า 3 ปีแล้ว

เขาแนะนำให้มีการใช้ Stablecoin ในประเทศฮ่องกงที่สามารถโอนข้ามประเทศได้เหรียญ Stablecoin นี้จะเป็นการปูรากฐานให้มีเครือข่ายที่ใช้ร่วมกันระหว่างจีน, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้และเขตปกครองพิเศษ และในที่สุดแล้วฮ่องกงจะกลายมาเป็นศูนย์กลางระบบการเงินดิจิทัล

สืบค้นเพิ่มเติม blockchain.news