การใช้งานคริปโตในสังคมประเทศยูเครน ขึ้นนำทั้งจีนและสหรัฐฯ

Share article:
LinkedIn Facebook Twitter

Chainalysis เผยผลการศึกษา ชี้ประเทศขนาดเล็กมีอัตราการใช้งานสกุลเงินคริปโตมากกว่าประเทศผู้นำอย่างจีนและสหรัฐฯ

Share this article
LinkedIn Facebook Twitter
Cb0Da705 9Ef3 46E2 9D41 76Efa89F184B.jpeg

รายงานจาก chainalysis

ทางบริษัทวิจัยข้อมูลบนเครือข่าย Blockchain อย่าง Chainalysis นั้นได้มีการเปิดเผยถึงผลการศึกษาปริมาณการใช้งานสกุลเงินคริปโตที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศและอัตราการเติบโตของความนิยมในสกุลเงินดังกล่าว โดยพิจารณาจากปริมาณการดำเนินธุรกรรมที่เกิดขึ้นโดยกลุ่มผู้ใช้งานรายย่อยภายในประเทศนั้นๆ โดยผลที่ได้นั้นกลับตรงกันข้ามกับสิ่งที่หลายคนคาดไว้ คืออัตราส่วนความนิยมใช้งานสกุลเงินคริปโตของประชาชนภายในประเทศเล็กๆอย่างเช่น ประเทศเวเนซุเอลา หรือประเทศยูเครนนั้นมากกว่าที่เกิดขึ้นในประเทศผู้นำอย่างสหรัฐฯหรือประเทศจีนเสียอีก

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อมูลบนเครือข่าย Blockchain นั้นไมได้มีการตีตราถึงสถานที่ในความเป็นจริงซึ่งเป็นที่อยู่ของข้อมูลแต่อย่างใด ดังนั้นการวิเคราะห์จึงต้องอาศัยตัวแปรอื่นเพิ่มเติม โดยทาง Chainalysis นั้นได้ใช้ข้อมูลจากแพลตฟอร์มการซื้อขายโดยตรงเช่น LocalBitcoins, Paxful ร่วมกับการอ้างอิงกิจกรรมบนเครือข่ายเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสกุลเงินคริปโตเพื่อกำหนดขอบเขตข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์ในรายงานดังกล่าวนี้

Image 5 2

ประเทศยูเครน, ประเทศเวเนซุเอลา และประเทศรัสเซีย

ทั้งสามประเทศนี้ แม้ว่าปริมาณการซื้อขายสกุลเงินคริปโตที่เกิดขึ้นภายในตลาดของแต่ละประเทศจะไม่สามารถนำไปเทียบกับผู้นำตลาดอย่างเช่นประเทศสหรัฐฯ หรือประเทศจีนได้ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาจากข้อมูลในรายงานแล้วจะพบว่าปริมาณการซื้อขายส่วนใหญ่ของประเทศผู้นำวงการทั้งสองนั้นเกิดขึ้นจากนักลงทุนรายใหญ่ เช่น นักลงทุนสถาบัน แต่ในทางกลับกันปริมาณของผู้ใช้งานรายย่อยภายในประเทศเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรแล้วยังคงรั้งท้ายประเทศทั้งสามข้างต้นอยู่นั่นเอง

ปัจจัยที่ทำให้ประเทศทั้งสามนั้นมีการใช้งานสกุลเงินคริปโอย่างแพร่หลายนั้นนั้นมีหลักที่สำคัญคือ ความพร้อมของประชาชนต่อการทำธุรกรรมแบบดิจิทัลอยู่ก่อนแล้วภายในประเทศ รวมทั้งองค์ประกอบทางด้านตลาดอย่างเช่น กลุ่มธุรกิจและสภาพเศรษฐกิจ เป็นต้น ซึ่งในประเทศรัสเซียและประเทศยูเครนนั้น ประชาชนคุ้นเคยกับการใช้จ่ายเงินแบบดิจิทัลมาก่อนแล้ว ทั้งเมื่อสกุลเงินคริปโตเข้ามา ประชาชนก็ได้มีการใช้ดำเนินธุรกรรมระหว่างกันทั้งในภาคธุรกิจและระหว่างประเทศ

Image 9 2

อย่างไรก็ตามในกรณีของประเทศเวเนซุเอลานั้นต่างออกไปเล็กน้อย เนื่องจากสาเหตุหลักที่ประชาชนหันมาสนใจและใช้สกุลเงินดังกล่าวมากขึ้น ความปั่นป่วนของสภาวะเศรษฐกิจและค่าเงินของประเทศ ทำให้การใช้งานสกุลเงินคริปโตเช่น Bitcoin นั้นมีความมั่นคงปลอดภัยมากกว่าการใช้เงินสดนั่นเอง

ทั้งนี้จากรายงานดังกล่าว ประเทศยูเครนนั้นเป็นอันดับหนึ่งทางด้านความนิยมในการใช้งานสกุลเงินคริปโตภายในประเทศเนื่องจากความพร้อมของปัจจัยต่างๆภายในประเทศ เช่น ประชาชนในประเทศมีความพร้อมทางเทคโนโลยีที่สูงมาก อีกทั้งยังมีความคุ้นเคยกับการใช้จ่ายแบบดิจิทัล ประกอบกับสภาพแวดล้อมทางการเงินภายในประเทศ เช่น ขนาดของตลาดภายในประเทศที่มีขนาดเล็กและไม่มีตลาดหุ้นของประเทศ ไปจนถึงตัวเลือกการสร้างรายได้ละเก็บออมของประชาชนที่จำกัด ส่งผลให้สกุลเงินคริปโตนั้นเข้ามาเป็นคำตอบของคนในประเทศนั่นเอง

Read more about: