โคลัมเบียสนับสนุนบริษัท Startup เข้าร่วมโปรแกรมการลงทุน Blockchain

Share article:
LinkedIn Facebook Twitter

เมือง Bogota เมืองหลวงแห่งโคลัมเบียได้มีการประกาศแล้วว่า บริษัทต่าง ๆ ที่ดำเนินกิจการทางด้านการเงินแบบ Blockchain นั้น สามารถเข้าร่วมโปรแกรมการลงทุน Blockchain ภายใต้ชื่อ “Hub Blockchain Bogota”

Share this article
LinkedIn Facebook Twitter
Photo 1568632234180 0E6C08735D01

เมือง Bogota เมืองหลวงแห่งโคลัมเบียได้มีการประกาศแล้วว่า บริษัทต่าง ๆ ที่ดำเนินกิจการทางด้านการเงินแบบ Blockchain นั้น สามารถเข้าร่วมโปรแกรมการลงทุน Blockchain ภายใต้ชื่อ “Hub Blockchain Bogota”

เมือง Bogota ได้ให้การสนับสนุนบริษัทที่ดำเนินกิจการแบบ Blockchain อย่างเต็มที่ โดยที่ไม่ผ่านตัวกลางทางการเงิน (direct financing) ผ่านโปรแกรมการระดมทุน คาดว่าโปรแกรม Hub Blockchain Bogota นั้น จะมีการมอบเงินจำนวน 2.8 พันล้านเปโซ ($740,000) ผ่านบริษัทที่ทำกิจการทางด้าน Blockchain โดยเฉพาะ

ซึ่งหลายบริษัทให้การตอบรับเรื่องนี้เป็นอย่างดี ให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมโปรแกรมดังกล่าว ซึ่งสถาบันนวัตกรรม,เทคโนโลยีและกองทุนอุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์ของ Bogota (FITTIC) เป็นสถาบันที่จะทำการคัดเลือกบริษัทที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับนวัตกรรมภายในเมืองได้

บริษัท Startup แต่ละแห่งจะได้รับเงินทุนราว ๆ 10-50 ล้านเปโซเพื่อพัฒนาโครงการดังกล่าว เช่นกันบริษัท Startup จะได้รับคำแนะนำทางเทคนิคจากสถาบัน FITTIC เกี่ยวกับแนวคิดต่าง ๆ

โครงการ Hub Blockchain Bogota เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะของ Bogota สอดคล้องกับนายกเทศมนตรีประจำเมืองที่กล่าวว่า จะมีโปรแกรมอื่น ๆ ของแต่ละอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ เมือง Bogota หวังที่จะให้หลายบริษัทเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ตลอดจนถึงการประยุกต์เทคโนโลยี ส่วนอีกโปรแกรมหนึ่งภายใต้ชื่อ Innovative Green Business นั้น จะให้ความสำคัญกับบริษัทที่ให้ความสำคัญในผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก

ที่มา : Bitcoin

Read more about: