Join our Telegram Channel

Chat with community about the latest news!

Click here to join

Join Now

ผู้บริหารการเงินหลายแห่งมองว่า Blockchain มีความสำคัญต่อธุรกิจ

Share article:
LinkedIn Facebook Twitter

สอดคล้องกับกระแสแนวโน้มเทคโนโลยีเวลานี้ ผู้บริหารการเงินหลายแห่งเริ่มเล็งเห็นถึงเทคโนโลยี Blockchain ในเวลานี้

Share this article
LinkedIn Facebook Twitter
ผู้บริหารการเงินหลายแห่ง

แม้ว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นผู้อยู่เบื้องหลังสำคัญในนวัตกรรมอย่างบิทคอยน์จนก่อให้เกิดกระแสการลงทุนยอดนิยมในเวลานี้ แต่ทางผู้บริหารการเงินหลายคนเริ่มมองแล้วว่า เทคโนโลยีบล็อกเชนคือโอกาสทองครั้งสำคัญ

ผู้บริหารการเงินหลายแห่งคิดว่า Blockchain มีประโยชน์มากกว่าที่คิด

สอดคล้องกับแบบสำรวจของบริษัท Deloitte ที่กล่าวว่า 81 % ของผู้บริหารในอุตสาหกรรมบริการทางการเงินเชื่อว่า เทคโนโลยีบล็อกเชนสามารถปรับตัวได้กับหลายประเทศและสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับบริษัทของตนได้

จากรายงานได้ที่ได้มีการเผยแพร่นั้น ได้มีการทำแบบสำรวจกับผู้บริหารอุตสาหกรรมการเงินทั้งจากประเทศบราซิล, จีน, เยอรมนี, ฮ่องกง, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์, แอฟริกาใต้, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา

Blockchain Text

โดยแบบสำรวจนั้นได้สอบถามผู้บริหารอุตสาหกรรมทางการเงินที่มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีบล็อกเชนและคริปโตเคอร์เรนซี่ เช่นเดียวกับผู้ก่อตั้งอุตสาหกรรมการเงินหรือผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีบล็อกเชนมาประยุกต์ใช้กับการผลิตหรือธุรกิจ

Blockchain ช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

จากการสำรวจพบว่า 73 % ของผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความวิตกกังวลว่า บริษัทจะสูญเสียโอกาสในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันหากพวกเขาไม่นำเทคโนโลยีบล็อกเชนหรือสินทรัพย์ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ เช่นเดียวกับผู้ก่อตั้งอุตสาหกรรมการเงิน 97 % มองว่า การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้แข่งขันทางธุรกิจได้

แม้ว่าแบบสำรวจจะให้ความสำคัญกับมุมมองกลุ่มอุตสาหกรรมทางการเงินที่มีต่อเทคโนโลยีบล็อกเชนกับสินทรัพย์ดิจิทัล ส่วนคำถามอื่น ๆ นั้น 71 % ของผู้ตอบแบบสอบถามได้มองว่า ความมั่นคงทางไซเบอร์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะช่วยให้สินทรัพย์ดิจิทัลมีความแพร่หลายเป็นวงกว้าง

เช่นเดียวกัน 73 % ของผู้ตอบแบบสอบถามได้มองว่า ความคลุมเครือในการร่างกฎหมายการบังคับใช้เหรียญคริปโตเป็นสิ่งสำคัญ โดยที่ 65 % มองว่า กฎหมายการเงินที่บังคับใช้อยู่ในประเทศต่าง ๆ ที่เป็นอยู่ตอนนี้ ถือเป็นอุปสรรคสำคัญในการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาประยุกต์ใช้

Read more about: