รับมือยาปลอมด้วย Blockchain

Share article:
LinkedIn Facebook Twitter

Deloitte ร่วมมือกับ Chronicled ใช้เทคโนโลยี Blockchain เข้ามาเป็นแกนหลักสำหรับต่อสู้กับการปลอมแปลงยา

Share this article
LinkedIn Facebook Twitter
Photo 1585435557343 3B092031A831

หนึ่งในสี่บริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีรายใหญ่ระดับโลกอย่าง Deloitte ได้ร่วมมือกับ Chronicled บริษัทด้านเทคโนโลยีจากซานฟรานซิสโกเพื่อเป้าหมายในการจัดการกับปัญหาการปลอมแปลงและการลอกเลียนแบบยา โดยใช้เครือข่าย Blockchain ของ Chronicled ที่ชื่อว่า MediLedger ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับด้านการดูแลสุขภาพและวิทยาศาสต์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตโดยเฉพาะ

สู้กับการปลอมแปลงยาท่ามกลางภาวะวิกฤต COVID-19

เครือข่าย MediLedger นั้นจะเข้ามาช่วยขับเคลื่อนด้านประสิทธิภาพ ด้านความปลอดภัย และด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันสำหรับห่วงโซ่อุปทานและการจัดการรายได้ของเหล่าบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการเภสัชกรรม

จากการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในครั้งนี้จะทำให้ระบบ Blockchain ดังกล่าวสามารถช่วยต่อต้านการฉ้อโกงเกี่ยวกับยาที่จำเป็นในการระบุตัวของโคโรน่าไวรัส (COVID-19) ที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลก โดยทางโรงพยาบาลและร้านขายยาต่างๆมีโอกาสอย่างเท่าเทียมที่จะใช้วิธีการพิสูจน์ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ยาของ MediLedger เพื่อตรวจสอบสินค้าที่น่าสงสัยหรือมีความเสี่ยงสูง ผ่านการแสกนบาร์โค้ดเพื่อยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องที่ได้ให้ไว้กับทางผู้ผลิต

David Carlson
David Carlson กรรมการผู้จัดการบริษัท Deloitte

นาย David Carlson กรรมการผู้จัดการบริษัท Deloitte กล่าวว่าการแก้ปัญหาด้วยวิธีดังกล่าวจะเอื้อให้กลไกราคาของยานั้นมีความโปร่งใส ทั้งยังเสนอกลไกที่มีโครงสร้างสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินและลักษณะการใช้งานของผลิตภัณฑ์

เขากล่าวเพิ่มเติมว่า “บริษัท Chronicled มีศักยภาพเพียงพอที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการติดตามและวิธีการจัดการกับผลิตภัณฑ์ภายในระบบการดูแลสุขภาพ”

Deloitte นั้นกำลังพยายามอย่างหนักเพื่อช่วยปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่สำหรับด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและพัฒนาห่วงโซ่อุปทานสำหรับวงการเภสัชกรรมผ่านการใช้เทคโนโลยี Blockchain

การเพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ

เทคโนโลยี Blockchain กำลังได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ปฏิรูปวงการการดูแลสุขภาพด้วยการสร้างมาตรฐานที่ชัดเจนของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

Susanne Somerville
Susanne Somerville CEO ของบริษัท Chronicled

Susanne Somerville CEO ของบริษัท Chronicled กล่าวว่า “Chronicled รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำงานร่วมกับบริษัท Deloitte ในการยื่นข้อเสนอเครือข่าย Mediledger ต่ออุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพและที่สำคัญที่สุดคือการได้ร่วมกันต่อสู้ภัยเงียบจาก COVID-19”

นอกจากนี้เธอยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “การรวมเอาความสามารถในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์จากบริษัท Chronicled เข้ากับการทำสัญญา การแก้ปัญหาการคืนเงินและประสบการณ์เชิงลึกทางด้านบัญชีของบริษัท Deloitte ให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน ความซับซ้อนของกระบวนการทางธุรกิจเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเรามีความสามารถมากพอที่จะสร้างมูลค่ามหาศาลให้แก่อุตสาหกรรมและโลกใบนี้ “

สุขภาพของผู้คนเป็นสิ่งสำคัญและการใช้ Blockchain มาช่วยในการแก้ปัญหาเดิมๆที่เคยเกิดขึ้น ยังคงเห็นได้อย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น เมื่อเร็วๆนี้รัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทำการเปิดเผยว่าทางรัฐบาลเองพิจารณาว่า Blockchain จัดเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในด้านความมั่นคงทางอาหารได้

Read more about: