Binance เปิดตัวบริการใหม่บัตรเดบิต Cryptocurrency “Binance Card” ซึ่งตอนนี้สามารถใช้บริการใช้บริการได้ที่ยุโรปแล้ว

บัตรเดบิตคริปโตของ Binance ให้บริการแล้ว

Binance ได้ประกาศเมื่อช่วงประมาณวันที่ 14 ก.ค. ว่าผู้ใช้งานที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area หรือ EEA) สามารถที่จะยื่นสมัครใช้งานบัตร Binance Card ได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป ซึ่งต่อไปจะขยายการให้บริการบัตรเดบิตคริปโตนี้ไปยังภูมิภาคอื่นๆ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ Binance Card

น่าเสียดายที่ยังไม่ได้มีประกาศออกมาว่าบัตรเดบิตดังกล่าวของ Binance สามารถใช้งานได้ในไทย แต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นคือ Binance เลือกช่วงเวลาในการเปิดตัวบัตรเดบิตมาหลังจากที่มีข่าวว่า Wirex ล่ม

ในขณะนี้ดูเหมือนว่า Swipe จะให้บริการในประเทศ 31 ประเทศด้วยกันในแถบ EEA รวมถึงฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลีและสเปน ยังไม่ได้เปิดให้บริการในสหรัฐอเมริกาแต่คาดว่าบริษัทคงจะเปิดให้บริการในประเทศอื่นๆต่อมา หลังจากที่ได้รับใบอนุญาตและจดทะเบียนเรียบร้อย

ให้บริการเหรียญคริปโต 4 สกุล

บัตร Binance Card สามารถใช้งานเหรียญ Cryptocurrency ทั้งหมด 4 เหรียญด้วยกันคือ Bitcoin, SXP, BNB และ BUSD ซึ่งเป็นเหรียญ stablecoin ของ Binance

กิจการของ Binance มีหลายด้านมากจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มให้เทรดเหรียญ Cryptocurrency หลายร้อนสกุลเงินและแพลตฟอร์มให้เทรดเหรียญ Cryptocurrency ในรูปแบบของสัญญาฟิวเจอร์และเหรียญ stablecoin ของตัวเองอีก ล่าสุดนี้ก็เป็นบัตรเดบิตคริปโต Binance Card

บัตร Binance Card สามารถแลกเปลี่ยนสกุลเงินคริปโตเป็นสกุลเงินเฟียตได้ทันทีและสามารถใช้งานได้กับร้านค้า 60 ล้านแห่งในประเทศกว่า 200 ประเทศ บัตรเดบิตของ Binance ทำงานเหมือนกับบัตรเดบิตอื่นๆ ไม่จำเป็นที่ผู้ใช้งานจะต้องมาแลกเปลี่ยนเงินคริปโตเป็นเงินเฟียตก่อนเวลาจะชำระเงิน

บัตร Binance Card เติบเงินเข้ามาได้โดยตรงจากวอลเล็ทสปอตที่ผู้ใช้งานเปิดไว้บนแพลตฟอร์ม Binance เลือกเติมได้ว่าจะเติมเหรียญอะไร BTC, BNB, SXP หรือ BUSD

CEO ของ Binance นาย Changpeng Zhao กล่าวว่าการมีบัตรเดบิตคริปโตนี้ขึ้นมายิ่งช่วยผลักดันให้เกิดการใช้งานคริปโตไปทั่วโลก