บริษัท Ant Group ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Alipay ยักษ์ใหญ่ด้านการชำระเงินของจีนเปิดตัวแพลตฟอร์มการค้าขายข้ามพรมแดนโดยมีการใช้ Antchain ให้องค์กรขนาดเล็กถึงขนาดกลางหรือ SMEs ใช้งาน

ขนาดที่บริษัทยักษ์ทางการเงินของจีนเข้าสู่สนาม Blockchain เช่นนี้ยิ่งเป็นการผลักดันให้มีการใช้งาน Blockchain เพิ่มมากขึ้นและที่สำคัญ คือ บริษัทแม่ลงสนามสร้าง Blockchain ของตัวเองขึ้นมาเลย ซึ่งก็ไม่ได้เป็นการใช้ Blockchain เพียว ๆ จะมีเทคโนโลยี AI, IoT เข้ามาด้วย

การสร้างแพลตฟอร์มดังกล่าวนี้มีพื้นฐานมาจากแนวคิด “Trust Made Simple” และมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงกระบวนการซื้อขายข้ามประเทศ ซึ่งคุณ Guofei Jiang ประธานกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีของ Ant Group กล่าวว่า “Trusple ได้รับการออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาสำหรับ SMEs และสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายข้ามพรมแดน”

การค้าขายข้ามประเทศสะดวก มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ปัญหาที่เกิดขึ้นในการค้าขายระหว่างประเทศรวมถึงปัญหาการขาดความไว้วางใจกันซึ่งนำไปสู่ความล่าช้าในการจัดส่งและการชำระเงินพร้อมกับเสียค่าใช้จ่ายทางธนาคารที่เกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งซื้อก็เพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่ง Ant Group คิดหาทางแก้ปัญหาเอาไว้แล้ว โดยจะใช้ตัว Trusple ซึ่งใช้ AntChain เป็นโซลูชัน Blockchain ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อเร็ว ๆ นี้ของ Ant Group รวมถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น AI, IoT และมีระบบการประมวลผลที่ปลอดภัย

การใช้งานแพลตฟอร์มในขั้นต้นผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องอัปโหลดคำสั่งซื้อขายไปยังแพลตฟอร์มซึ่งเป็นการสร้าง Smart Contract บน Blockchain หลังจากนั้นจะมีการอัปเดตข้อมูลด้านโลจิสติกส์ ศุลกากร หน้าที่และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ Trusple ธนาคารของผู้ซื้อและผู้ขายจะตกลงกันผ่านสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) บน AntChain

นอกจากนี้ Trusple ยังได้เข้าร่วมมือกับสถาบันระหว่างประเทศที่สำคัญเช่น BNP Paribas, Citibank, Deutsche Bank และ Standard Chartered เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการค้าขายข้ามประเทศ ถ้าหาก Trusple สามารถบรรลุเป้าหมายและปรับปรุง Supply Chain และรประมวลผลการชำระเงินของการค้าขายระดับประเทศของSMEs ได้ก็จะช่วยลดต้นทุนทั้งสำหรับผู้ค้าและสถาบันการเงินด้วย

อ้างอิงจากรายงาน Ant Group เพิ่งยื่นเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป (IPO) มูลค่า 30 พันล้านดอลลาร์ในฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ หากประสบความสำเร็จจะทำให้เป็นบริษัทที่มีการเสนอขาย IPO มูลค่ามากที่สุด