ประกาศใหม่ ปปง. ให้ธุรกิจคริปโตทำ KYC ลูกค้า ใช้เครื่อง Dip-Chip

ประกาศล่าสุดจาก ปปง. ให้ธุรกิจคริปโตรายงานข้อมูลส่วนตัวลูกค้าหากทำธุรกรรมเกินจำนวนที่กำหนดและผู้ประกอบธุรกิจต้องทำรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยด้วยหากเข้าเกณฑ์

Jpeg

ทำธุรกรรม 100,000 บาทขึ้นไปต้องรายงานข้อมูลส่วนตัว

ประกาศจากกฎกระทรวงโดยอาศัยอำนาจจาก พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ได้และประกาศจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLO) ได้มีการกำหนดให้ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่จัดตั้งขึ้นภายใต้ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นธุรกิจทางการเงินที่จะต้องมีการดำเนินการตามประกาศเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (KYC)

อ้างอิงจากประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเรื่องแนวทางการระบุตัวตัวตนของแนวทางในการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า และการระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงเมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2564 ที่ผ่านมาในการดำเนินการยืนยันตัวตนของลูกค้าอาจมีวิธีการใช้การเสียบบัตรประชาชนเข้าเครื่องหรือ Dip-Chip Machine ด้วย โดยการยืนยันตัวตนด้วยวิธีการนี้จะเริ่มใช้บังคับนับตั้งแต่ 240 วันหลังจากมีประกาศประกาศบนราชกิจจานุเบกษาหรือตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

อ้างอิงจากประกาศผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจะต้องมีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า เช่น วันเดือนปีเกิด, สถานที่เกิด, ข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ ของลูกค้าด้วย หากลูกค้ารายนั้นได้มีการทำธุรกรรมเกินกว่า 100,000 บาทไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกรรมในครั้งเดียวหรือหลาย ๆ ครั้งขึ้นไปแต่รวมแล้วเกิน 100,00 บาท หรือเมื่อมีเหตุที่น่าสงสัยว่าผู้ใช้งานรายได้จะทำความผิดฐานฟอกเงิน หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า

โดยผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจะต้องมีการดำเนินการตามประกาศภายใน 90 วันหลังจากที่มีการประกาศบนราชกิจจานุเบกษาหรือนับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

ผู้ประกอบการก็ต้องรายงานธุรกรรมด้วย

การรายงานข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจกระทำได้ผ่านการเสียบบัตรประชาชนของลูกค้าผ่านเครื่องอ่านชิปก็ได้ นั่นหมายความว่าลูกค้าจะต้องนำบัตรประชาชนตัวเองมายื่นต่อหน้าผู้ประกอบการด้วย นอกจากนี้หากธุรกิจมีการทำธุรกรรมเกินกว่า 2 ล้านบาทขึ้นไป ผู้ประกอบการต้องรายงานการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยต่อ AMLO ด้วย

การออกประกาศมาเช่นนี้เป็นการสร้างภาระหน้าที่ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจทางการเงินตามนิยามของหน่วยงาน AMLO และกฎหมายแม่รวมถึงกฎหมายลูกที่ออกมาใช้บังคับที่จะต้องรายงานข้อมูลส่วนตัวของลูกค้ารวมถึงธุรกรรม ซึ่งในส่วนนี้อาจทำให้ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานลดน้อยลงไปเพื่อดำเนินการตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของหน่วยงานรัฐ

Read more about:

CoinEx

CoinEx เทรดปลอดภัย ฝากถอนไว

ร่วมเป็นผู้ใช้ CoinEx และเปิดเทรนใหม่ๆด้าน Crypto

สมัครสมาชิก
Sponsored

🔥 เป็นที่นิยมในปัจจุบัน

ราคา crypto

เข้าร่วมชุมชนของเรา

Engage with people also reading CryptoSiam and discuss about what’s going on right now in crypto space.

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Exchange

บริษัทคริปโต

ประธาน SEC สหรัฐฯ ชี้ บริษัทคริปโตหลายแห่งเป็นผู้คุมเกมคริปโต

Gary Gensler ประธานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการกล่าวถึงบริษัทคริปโตเอาไว้อย่างน่าสนใจ
ธนาคาร Brubank

ธนาคาร Brubank ของอาร์เจนตินา ได้มีการเปิดให้บริการซื้อขายคริปโตแล้ว

Brubank กลายเป็นธนาคารดิจิทัลแห่งแรกของประเทศอาร์เจนตินาที่ได้รับการอนุมัติโดยธนาคารกลางเป็นที่เรียบร้อย
Bitmex จ่ายค่าปรับ

ศาลสหรัฐสั่ง Bitmex จ่ายค่าปรับเป็นเงินกว่า $30 ล้าน

Bitmex บริษัทให้บริการแพลตฟอร์มซื้อขายเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่ได้ถูกทางศาลของประเทศสหรัฐอเมริกาสั่งให้เสียค่าปรับเป็นเงินกว่า $30 ล้าน
บริการซื้อขายคริปโต

ธนาคารยักษ์ใหญ่ของอาร์เจนตินา เปิดให้บริการซื้อขายคริปโตแห่งแรกในประเทศ

Banco Galicia หนึ่งในสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ที่สุดของประเทศอาร์เจนตินา เป็นธนาคารแห่งแรกที่ให้บริการซื้อขายเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่แล้ว