งานวิจัยชี้ ประเทศอเมริกาเป็นประเทศที่มีความพร้อมใช้เหรียญคริปโตมากที่สุด

Share article:
LinkedIn Facebook Twitter

เหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่อย่างบิทคอยน์กับ ethereum เป็นเหรียญคริปโตที่ได้รับความนิยมสูงในประเทศสหรัฐอเมริกา สอดคล้องกับการสำรวจของคณะกรรมการซื้อขายฟิวเจอร์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Share this article
LinkedIn Facebook Twitter
Photo 1544112580 Ba7661F12171

เหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่อย่างบิทคอยน์กับ ethereum เป็นเหรียญคริปโตที่ได้รับความนิยมสูงในประเทศสหรัฐอเมริกา สอดคล้องกับการสำรวจองค์กรกํากับดูแลการซื้อขายอนุพันธ์ของสหรัฐอเมริกา และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

แม้ว่าโครงสร้างข้อบังคับของตลาดคริปโตเคอร์เรนซี่จะยังไม่เป็นที่ชัดเจนนัก ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นถือเป็นประเทศที่มีความพร้อมที่จะซื้อขายเหรียญคริปโตมากที่สุดในโลกหากดูฐานข้อมูลจาก Google search,

เมื่อมาดูดัชนีความพร้อมคริปโตปี 2021 นั้น จากการวิจัยของบริษัท Crypto นั้นพบว่า ประเทศสหรัฐอเมริกาได้คะแนนความพร้อมสูงสุดถึง 7.13 จากคะแนนเต็ม 10

“ในช่วงที่มีการใช้ตู้ ATM คริปโตนั้น ประเทศสหรัฐอเมริกามีตู้มากถึง 17,000 ซึ่งเป็นตัวเลขที่มากที่สุดในโลก โดยที่ประเทศใกล้เคียงมีอยู่ราว ๆ 16,000 ซึ่งกฎหมายของสหรัฐอนุญาตให้มีการถือครองคริปโตและใช้ในธนาคารได้ โดยในช่วงปีที่ผ่านมามีการค้นหาเกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซี่มากถึง 140 % ด้วยกัน”

ส่วนประเทศไซปรัสเองเป็นประเทศที่มีความพร้อมใช้เหรียญคริปโตมากที่สุดเป็นลำดับที่สองจากการที่มียอดการค้นหาผ่าน google search มากขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา ส่วนประเทศสิงคโปร์,ฮ่องกงและสหราชอาณาจักรไล่เรียงลงมาตามลำดับ

แม้ว่าประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถปรับตัวเข้ากับการใช้เหรียญคริปโตได้อย่างราบรื่น แต่ยังมีชนชั้นสูงของ Wall Street บางส่วนยังไม่ค่อยมั่นใจกับเหรียญคริปโต รวมไปถึงการวางโครงสร้างข้อบังคับในอนาคตที่คาดว่า เหรียญคริปโตเหล่านี้จะมีบทบาทสำคัญภายในประเทศ

ที่มา : cointelegraph

Read more about: