Join our Telegram Channel

Chat with community about the latest news!

Click here to join

Join Now

รองประธานาธิบดีกานาชี้ สกุลเงินดิจิทัลจะช่วยยกระดับการค้าระหว่างประเทศระดับภูมิภาคได้

Share article:
LinkedIn Facebook Twitter

รองประธานาธิบดีกานาเล็งเห็นความสำคัญของเงินดิจิทัลที่จะช่วยยกระดับเศรษฐกิจในภูมิภาคได้

Share this article
LinkedIn Facebook Twitter
รองประธานาธิบดีกานา

Mahamudu Bawumia รองประธานาธิบดีประเทศกานาได้เรียกร้องให้ทางรัฐบาลต่าง ๆ ที่อยู่ในทวีปแอฟริกาเริ่มพิจารณาแนวทางการใช้สกุลเงินดิจิทัลอย่างจริงจัง

รองประธานาธิบดีกานาเล็งเห็นความสำคัญของสกุลเงินดิจิทัล

โดยรองประธานาธิบดีของกานาอยากให้รัฐบาลหลายประเทศของแอฟริกาหันมาใช้สกุลเงินดิจิทัลเป็นสกุลเงินทางเลือกเพื่อเพิ่มศักยภาพในการค้าระหว่างประเทศให้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนั้นแล้วเขามองว่า การใช้สกุลเงินดิจิทัลจะช่วยให้ประเทศในทวีปแอฟริกาสามารถทำการชำระเงินระหว่างประเทศได้ราบรื่นขึ้น

Person In White Robe And Brown Hat Sitting On Brown Wooden Bench During Daytime

โดยรายงานนั้น ทาง Bawumia ได้แสดงความเห็นต่าง ๆ มากมายในขณะที่มีผู้เข้ามาร่วมประชุมในงาน Ghana International Trade and Finance Conference (GITFIC) เช่นกันรายงานได้พูดถึงความเห็นของ Bawumia เกี่ยวกับโปรเจคการทำธนาคารกลางเพื่อรองรับสกุลเงิน e-cedi

เขากล่าวว่า รัฐบาลของประเทศกานาพร้อมที่จะสร้างความน่าเชื่อถือในสกุลเงินดิจิทัลภายในประเทศและพร้อมที่จะผลักดันร่างกฎหมายดังกล่าวสำหรับวิธีการใช้งาน

ยกระดับเศรษฐกิจในภูมิภาค

รายงานก่อนหน้านี้นั้น ทางธนาคารแห่งกานาหรือ BOG นั้น เป็นหนึ่งในธนาคารในทวีปแอฟริกาแรก ๆ ที่ได้ประกาศว่า กำลังเริ่มพิจารณาที่จะวางรากฐานตั้งธนาคารสกุลเงินดิจิทัลหรือ CBDC อย่างไรก็ตาม การที่จะอนุมัติให้มีการจัดตั้งธนาคารสกุลเงินดิจิทัลได้นั้น ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ที่ออกมาจากกระบวนการพิจารณาทางกฎหมาย

ในส่วนเรื่องของระบบการชำระเงินด้วย Pan African Payment and Settlement System (PAPSS) ที่จะนำมาใช้ในการชำระเงินทั่วทวีปแอฟริกากับการวางโครงสร้างพื้นฐานนั้น ทาง Bawumia ได้อธิบายว่า เรื่องนี้จะต้องให้ภาคธุรกิจเข้าใจให้กระจ่างมากขึ้น และการทำธุรกรรมด้วยสกุลเงินในประเทศนั้น จะไม่ขึ้นอยู่กับบุคคลที่สาม

เขากล่าวต่อว่า ระบบนี้จะช่วยให้เกิดการร่างกฎหมายในส่วนของทางเลือกการชำระเงิน ไปจนถึงต้นทุนทางธนาคารต้องแบกรับในระยะยาว ซึ่งส่วนนี้จะช่วยทำให้ระบบการค้ามีกลไกการทำงานที่คล่องขึ้นและส่งผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับภูมิภาคด้วยต้นทุนต่ำและสามารถควบคุมระดับความเสี่ยงให้แน่นอนขึ้น

Read more about: