กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาได้ว่าจ้างให้บริษัท SIMBA Chain วิจัยและพัฒนาระบบโลจิสติกส์โดยนำ Blockchain ไปใช้ และให้เงินบริษัทไป 1.5 ล้านดอลลาร์เพื่อพัฒนาโปรเจคนี้

กองทัพอากาศสหรัฐใช้ Blockchain ปฏิรูประบบโลจิสติกส์

บริษัท South Bend, Ind. เผยว่าตอนนี้โปรเจคการวิจัยได้เข้าสู่ระยะที่สองแล้วและกำลังสำรวจการใช้ Blockhain กับการจัดการ Supply Chain ของกองทัพอากาศและในตอนนี้ก็ได้มีพันธมิตรใหม่เข้าร่วมด้วยก็คือ Boeing

CEO ของ SIMBA นาย Joel Neidig กล่าวว่าบริษัทจะรันโหนดบน Hyperledger Fabric ที่ฐานทัพอากาศ Oklahoma’s Tinker Air Force Base ซึ่งเป็นศูนย์กลางสำหรับโลจิสติกส์ของกองทัพอากาศโดยเน้นไปที่การจัดการความเสี่ยง และอาจนำไปใช้กับกลไกการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องจักรของกองทัพ

ทุ่มทุนจ้างบริษัทสร้างระบบ Blockhain

หลังจากที่ได้รับการระดมทุนเพื่อสร้างแอปพลิเคชันแชทจากหน่วยงาน  Defense Advanced Research Projects Agency ในปี 2017 บริษัทก็ได้เข้าทำสัญญากับกองทัพเรือและกองทัพอากาศ

จากนั้นบริษัทก็เริ่มสำรวจการสร้าง Blockchain เพื่อมาใช้งานกับระบบการจัดการ Supply Chain ของกองทัพ ซึ่งกองทัพอากาศนั้นให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเครือข่ายมากเพราะมันจะต้องมีการส่งข้อมูลไปมาระหว่างเครือข่าย

นาย Jeffrey Slayton ผู้อำนวยการโครงการพิเศษแผนกกลยุทธ์และนโยบายสำหรับ USAF กล่าวไว้ว่า

“การมีเทคโนโลยีของ SIMBA ขึ้นมาทำให้สามารถเชื่อถือข้อมูลที่อาจส่งผ่านเครือข่ายที่ไม่ปลอดภัยได้ มันยิ่งส่งเสริมความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของกองทัพอากาศ”

การนำ Blockchain มาใช้กับระบบ Supply Chain ของกองทัพอากาศก็เพื่อความปลอดภัยและความถูกต้องของข้อมูล ซึ่งเป็นคุณสมบัติเด่นของ Blockchain อยู่แล้ว

สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่เด่นด้านเทคโนโลยีซึ่ง SIMBA Chain ยังสามารถช่วยแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น AI และ Machine Learning ซึ่งพวกนี้มันจะดึงการวิเคราะห์จากฐานข้อมูลมหาศาล ซึ่งการนำ Blockchain มาใช้จะช่วยยืนยันว่าข้อมูลเหล่านั้นมันเชื่อถือได้

“เรากำลังจัดหาเลเยอร์ที่เชื่อถือได้เพื่อความถูกต้องของข้อมูล เราจำเป็นต้องมีการทำธุรกรรมที่เชื่อถือได้ก่อนที่เราจะเริ่มนำข้อมูลเข้าสู่ AI”

นาย Joel Neidig กล่าว

ประเทศคู่แข่งอย่างจีนเร่งผลักดันเทคโนโลยี Blockchain เต็มกำลัง ถ้าสหรัฐยังคงเพิกเฉยต่อ Blockchain ก็คงก้าวตามไม่ทันประเทศฝั่งเอเชีย ซึ่งมันก็ส่งผลดีต่อพัฒนาการของอุตสาหกรรม Blockchain ที่จะมีสนามแข่งขันเช่นนี้

สืบค้นเพิ่มเติม www.coindesk.com