UN เล็งเห็นว่าบล็อคเชนเป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับวิกฤตสภาพภูมิอากาศ

Share article:
LinkedIn Facebook Twitter

UN จะทำการสำรวจการใช้เทคโนโลยีบล็อคเชนต่อไปเพื่อพัฒนาความน่าเชื่อถือของข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นอันตราย

Share this article
LinkedIn Facebook Twitter
Photo 1569163139394 De4E5F43E5Ca

สหประชาชาติจะทำการสำรวจการใช้เทคโนโลยีบล็อคเชนต่อไปเพื่อพัฒนาความน่าเชื่อถือของข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นอันตราย

ท่ามกลางความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของ Bitcoin สหประชาชาติได้กล่าวว่าเทคโนโลยีพื้นฐานของสกุลเงินดิจิทัลมีศักยภาพมหาศาลในการแก้ไขปัญหาระดับโลก เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

สหประชาชาติจะสำรวจการใช้เทคโนโลยีบล็อคเชนต่อไปเพื่อต่อสู้กับวิกฤตของสภาพภูมิอากาศและช่วยให้เศรษฐกิจโลกมีความยั่งยืนมากขึ้น ตามบทความที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ทางการของสหประชาชาติเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

ผู้เชี่ยวชาญของ U.N. มั่นใจว่า “สกุลเงินดิจิทัลและเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนนั้นสามารถมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืนและปรับปรุงการดูแลสิ่งแวดล้อมของเราอย่างแท้จริงได้” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในบทความชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนจำนวนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเชน รวมถึงพลังในการทำให้เกิดความโปร่งใสและการต่อต้านการฉ้อโกง การเงินเกี่ยวกับสภาพอากาศและตลาดพลังงานสะอาด

บทความอ้างอิงจากความร่วมมือระหว่างโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติกับมหาวิทยาลัยเทคนิคแห่งเดนมาร์ก บทความระบุไว้ว่าข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นอันตรายนั้นไม่น่าเชื่อถือและไม่สมบูรณ์ในหลายประเทศ ในการจัดทำบันทึกข้อมูลคาร์บอนที่ไม่เปลี่ยนแปลง โซลูชั่นบล็อคเชนสามารถให้วิธีการที่โปร่งใสสำหรับประเทศต่างๆในการดำเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อสภาพอากาศ

เทคโนโลยีบล็อคเชนยังสามารถเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนแหล่งพลังงานหมุนเวียน เช่น ลมและพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการจัดหาเครื่องมือในการสร้างตลาดพลังงานสะอาด “โดยธรรมชาติของแหล่งเหล่านี้ จำเป็นต้องมีตลาดพลังงานรูปแบบใหม่เป็นระยะๆและกระจายอำนาจ” อ้างอิงจากข้อมูลในบทความ

Read more about: