IPFS

  • Filecoin

    เปิดเหตุผลสี่ประการที่ Filecoin เพิ่มขึ้น 430% ภายในหนึ่งเดือน

    Filecoin (FIL) คือหนึ่งในสกุลเงินดิจิทัลน้องใหม่มาแรงที่โตกระฉุดจนน่าตกใจ โดยมูลค่าของมันเพิ่มขึ้น 89.74% ภายใน 7 วัน และยังเพิ่มขึ้นอีกกว่า 430% ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม เลยทีเดียว ซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าอะไรอยู่เบื้องหลังความนิยมเหล่านี้ วันนี้เรามาหาคำตอบกัน
Join our community

Engage with people also reading CryptoSiam and discuss about what’s going on right now in crypto space.

Weekly crypto news, right to your mailbox

Let us deliver latest news daily straight to your mailbox