ก.ล.ต. รับคะแนนโปร่งใส 94.65 เต็มร้อย! เพิ่มขึ้น 4 ปีติด

เปิดคะแนน ITA ‘คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ’ ก.ล.ต. รับไป 94.65 คะแนนเต็มร้อย เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 4 ปี แต่ก็ยังน้อยกว่ากลาโหม

ก.ล.ต.

อ้างอิงจากประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ประเทศไทย วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 | ฉบับที่ 126/ 2565 ระบุว่า

ก.ล.ต. เปิดเผยผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งประเมินโดยสำนักงาน ป.ป.ช. อยู่ในกลุ่ม A ได้ 94.65 คะแนน เพิ่มขึ้นจาก 93.79 คะแนน ในปีที่ผ่านมา และเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

ตามที่มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับคะแนนการประเมินผลในภาพรวม 94.65 คะแนน เพิ่มขึ้นจาก 93.79 คะแนน ในปีที่ผ่านมา โดยด้านที่ได้คะแนนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ การใช้งบประมาณ 93.51 คะแนน (จากเดิม 91.38 คะแนน) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 94.11 คะแนน (จากเดิม 91.19 คะแนน) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 94.96 คะแนน (จากเดิม 92.30 คะแนน) และคุณภาพการดำเนินงาน 89.42 คะแนน (จากเดิม 86.91 คะแนน)

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า

“ก.ล.ต. มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้เสมอมา โดยในปีนี้นับเป็นปีที่ 4 ที่ ก.ล.ต. เข้ารับการประเมิน ITA ซึ่งได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับ A ตั้งแต่ปีแรก และได้รับคะแนนการประเมินผลในภาพรวมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 อยู่ที่ 89.99 คะแนน ปี 2563 เพิ่มเป็น 91.79 คะแนน ปี 2564 เพิ่มเป็น 93.79 คะแนน และปี 2565 เพิ่มเป็น 94.65 คะแนน ซึ่งเป็นผลมาจากความมุ่งมั่น ความตั้งใจและการร่วมมือกันของทุกคนในองค์กร และขอขอบคุณผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่ได้ร่วมประเมินและแสดงความเห็นต่อการดำเนินงานของ ก.ล.ต. โดย ก.ล.ต. จะพัฒนาการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป”

ก.ล.ต. ก็ยังแพ้ ‘กลาโหม’ รับเฉลี่ย 94.91 คะแนน!

อ้างอิงจากเว็บไซต์หลักของ ITA ในปีงบประมาน 2565 ‘กระทรวงกลาโหม‘ ได้รับคะแนนเฉลี่ยจากหน่วยงานทั้งกระทรวงที่ 94.91 คะแนน เป็นกระทรวงที่ได้รับคะแนนสูงสุดอันดับ 2 รองจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โดยมี ‘กองทัพเรือ’ ขึ้นแท่นอันดับ 1 ที่ 98.87 คะแนน ตามมาด้วยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกที่ 98.14 คะแนน และอันดับ 3 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่ 96.83 คะแนน

ก.ล.ต.
Read more about:

Involve

เทรดคริปโตให้เป็นเรื่องง่าย

สวัสดี 🇹🇭 ประเทศไทย พวกเราขอใบอนุญาตจาก ก.ล.ต. แล้วนะ

อ่านเพิ่มเติม
Sponsored

🔥 เป็นที่นิยมในปัจจุบัน

ราคา crypto

เข้าร่วมชุมชนของเรา

Engage with people also reading CryptoSiam and discuss about what’s going on right now in crypto space.

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Regulations

ก.ล.ต. DeFi

ก.ล.ต. เตือนคิดให้ดี! ก่อนลงทุน DeFi ชี้ความเสี่ยงสูง ไม่อยู่ภายใต้กำกับ!

ไปรับความเสี่ยงเอง! ก.ล.ต. เตือนนลท.ไทยคิดให้ดี ก่อนลงทุน DeFi ชี้ความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะประเภท 'ฝากเหรียญรับดอก' ย้ำอีกครั้งไม่อยู่ภายใต้กำกับดูแลไทย!
ออก CBDC

ก้าวสำคัญของเนปาล! เมื่อเนปาลประกาศจะออก CBDC เป็นของตัวเอง

ประเทศเนปาลเริ่มมีการพิจารณาร่างกฎหมายว่าด้วยการออกสกุลเงินดิจิทัลหรือ CBDC เป็นของตัวเองแล้ว หลังจากที่ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปได้อยู่นาน
ควบคุมกำกับคริปโต

กลุ่มรัฐสภาอังกฤษ เดินหน้าให้ความสำคัญกับการควบคุมกำกับคริปโต

รัฐสภาในสหราชอาณาจักร ประกอบไปด้วยกลุ่มรัฐสภาที่สนับสนุนคริปโตเคอร์เรนซี่กับสินทรัพย์ดิจิทัลหรือ APPG ได้ออกมากล่าวแล้วว่า จะทำการวิเคราะห์แนวทางการควบคุมกำกับคริปโตในประเทศ
ร่างกฎหมายคริปโต

แนะไม่ควรตกใจกับการร่างกฎหมายคริปโตมากเกินไป

ผู้เชี่ยวชาญหลายคนเผย รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศแอฟริกาใต้กำลังมีแผนที่จะทำการร่างกฎหมายควบคุมกำกับเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่