Join our Telegram Channel

Chat with community about the latest news!

Click here to join

Join Now

PayPal สนับสนุน กระเป๋าเงินดิจิตอล สำหรับการจ่ายเงินกระตุ้นในปี 2021

Share article:
LinkedIn Facebook Twitter

ซีอีโอของ Paypal อย่าง Dan Schulman แนะนำให้ใช้กระเป๋าเงินดิจิตอลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา เทคโนโลยีนี้ได้รับการเน้นย้ำในระหว่างการประชุมของนักลงทุนโดย Dan Schulman

Share this article
LinkedIn Facebook Twitter
Shutterstock 463629560 Eb

ซีอีโอของ Paypal อย่าง Dan Schulman แนะนำให้ใช้กระเป๋าเงินดิจิตอลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา เทคโนโลยีนี้ได้รับการเน้นย้ำในระหว่างการประชุมของนักลงทุนโดย Dan Schulman หลังจากที่บริษัท PayPal ได้แชร์รายงานรายได้ประจำไตรมาสที่ 2 เนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้รัฐบาลสหรัฐยังใช้เช็คกระดาษและเทคโนโลยีที่ล้าสมัยเพื่อเบิกจ่ายมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ Dan Schulman แสดงความเห็นไปว่าฝ่ายบริหารควรพิจารณาเลือกใช้กระเป๋าเงินดิจิตอลเพื่อทำให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

PayPal ต้องการให้รัฐบาลสหรัฐฯ พิจารณากระเป๋าเงินดิจิตอล

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคมที่ผ่านมา คุณ Dan Schulman หัวเรือใหญ่ของ PayPal แสดงความคิดเห็นสนับสนุนการทำธุรกรรมดิจิตอลในสหรัฐฯโดยพูดเกี่ยวกับกระเป๋าเงินดิจิตอล, CBDC และสถานะของสถาบันการเงินแบบดั้งเดิม Dan Schulman เสนอว่ารัฐบาลสหรัฐควรใช้กระเป๋าเงินดิจิตอลเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการโอนเงินกระตุ้นเศรษฐกิจสำหรับทั้งผู้ส่งและผู้รับโดยชูจุดเด่นในเรื่องความรวดเร็วและความสะดวกสบายในการใช้งาน

“Imagine not having to send out stimulus checks but sending those directly into a digital wallet where you instantaneously receive it, and you don’t have to go to a check cash-in location and exchange that and get charged for that exchange”

Dan Schulman หัวเรือใหญ่ของ PayPal
Dan Schulman ซีอีโอของ Paypal ผู้สนับสนุนกระเป๋าเงินดิจิตอล

Dan Schulman ยังกล่าวถึงความพยายามในการพัฒนา CBDC ที่ใช้งานได้ทั่วโลก เพราะเห็นว่าจะเป็นผลดีต่อชาวอเมริกันหลายล้านคนที่ถูกแยกออกจากระบบปัจจุบัน เขาตั้งข้อสังเกตว่าการใช้ระบบการชำระเงินที่มีกระเป๋าเงินดิจิตอลสามารถแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคนเหล่านี้ได้

เรื่องของสถานะของระบบธนาคารของประเทศและการโอนเงินแบบเดิมๆก็ถูกนำมาพูดคุยและวิพากย์วิจารณ์ด้วยเช่นเดียวกันเพื่ออธิบายประเด็นของเขาให้ละเอียดยิ่งขึ้น Dan Schulman เล่าถึงประสบการณ์ล่าสุดกับสถาบันแห่งหนึ่งซึ่งบอกเขาว่าจะใช้เวลาสามวันในการได้รับเงินผ่านการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EFT

บริษัทยังอยู่ในระหว่างการหารือกับธนาคารกลาง เนื่องจากบริษัทกำลังมองหาบทบาทที่สำคัญมากขึ้นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า แต่ Paypal ก็ยังต้องจับตาดูบริษัทอื่นๆอย่าง Coinbase, Square และ Robinhood ร่วมด้วยเพราะบริษัทเหล่านี้ก็กำลังพัฒนากระเป๋าเงินดิจิตอลเพื่อมาแข่งกับ PayPal และสร้างระบบเศรษฐกิจดิจิตอลแบบใหม่ให้กับโลก

Read more about: