คิดการใหญ่! ปาเลสไตน์ตั้งเป้าที่จะมีสกุลเงินดิจิทัลเป็นของตัวเอง

Share article:
LinkedIn Facebook Twitter

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลังของปาเลสไตน์ได้มองถึงความเป็นไปได้ที่จะใช้สกุลเงินดิจิทัลเป็นของตัวเอง

Share this article
LinkedIn Facebook Twitter
Photo 1610741089022 B4Bb589D8Af2

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลังของปาเลสไตน์ได้มองถึงความเป็นไปได้ที่จะใช้สกุลเงินดิจิทัลเป็นของตัวเอง

โดยปาเลสไตน์นั้นเริ่มที่จะทำเหรียญประจำชาติของตัวเอง อย่างน้อยเป็นเหรียญที่แสดงเชิงสัญลักษณ์ในการที่จะปลดแอกการเงินออกจากประเทศอิสราเอล

Feras Milhem ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่การเงินของปาเลสไตน์ได้กล่าวว่า

“ตอนนี้ปาเลสไตน์กำลังทำการศึกษาถึงความเป็นไปได้ที่จะทำสกุลเงินดิจิทัลเป็นของตัวเอง แม้ว่าจะมีการดำเนินการ แต่สุดท้ายก็ต้องมาดูถึงแนวทางการใช้เหรียญดิจิทัลสำหรับระบบการชำระเงินในประเทศของพวกเรา หวังว่าประเทศอิสราเอลและประเทศอื่น ๆ จะสามารถใช้ในการชำระเงินได้จริงด้วยเช่นกัน”

ปาเลสไตน์เริ่มให้ความสำคัญกับสกุลเงินดิจิทัลมากขึ้น เนื่องจากวันหนึ่งอาจใช้ได้กับธนาคารกลางของปาเลสไตน์ ซึ่งจะช่วยยกระดับอิสรภาพทางการเงินจากประเทศอิสราเอล เนื่องจากปาเลสไตน์ไม่สามารถตีพิมพ์เงินของตัวเองได้ แต่จะใช้สกุลเงินของอิสราเอลแทน พร้อมกับใช้สกุลเงินจอร์แดนและดอลลาร์สหรัฐ

ปาเลสไตน์ถูกจำกัดสิทธิต่าง ๆ มากมายหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการบังคับใช้กฎหมายของประเทศอิสราเอลที่ห้ามไม่ให้ทำการชำระเงินจำนวนมากและมีการจำกัดการโอนเงินไปยังประเทศอิสราเอลเป็นรายเดือน ตอนนี้ธนาคารของปาเลสไตน์หลายแห่งก็ได้ใช้เงินของประเทศอิสระ และบ่อยครั้งที่ธนาคารมักจะทำการกู้ยืมเงินเพื่อชดเชยการชำระเงินตราต่างประเทศกับบุคคลที่สาม จึงเป็นเหตุผลที่ทำไมระบบสกุลเงินดิจิทัลเอื้อประโยชน์ต่อระบบการเงินของปาเลสไตน์

อย่างไรก็ตาม ปาเลสไตน์ถือเป็นรัฐพิเศษ มีระบบเศรษฐกิจที่เปราะบางและถูกจำกัดสิทธิต่าง ๆ มากมายโดยประเทศอิสราเอล ไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้า การให้เงินทุนและจำกัดสิทธิประชาชน โดยที่ปาเลสไตน์ต้องพึ่งพาการบริจาคจากต่างชาติ ทำให้ผู้เชี่ยวชาญบางคนตั้งข้อสงสัยถึงความเป็นไปได้ที่ปาเลสไตน์จะมีสกุลเงินดิจิทัลเป็นของตัวเอง

ที่มา : bitcoin

Read more about: