ข่าวคริปโตเคอเรนซี่

กลต. เปิดโต๊ะ! เชิญ 6 หน่วยงานพิจารณา แก้ใข พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัล

Max Template   2022 12 01 T155748.856

กลต.ร่วมกับ 6 หน่วยงาน ตั้งคณะทำงานเพื่อทบทวนแก้ใข พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัล คาดว่าแล้วเสร็จ Q1 ปีหน้า หลังพบกฎหมายล้าสมัย - ข้อบกพร่องเยอะ

กลต. ร่วมมือกับ 6 หน่วยงาน ตั้งคณะทำงานเพื่อทบทวนแก้ไข พรก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ หลังพบว่ามีปัญหาและอาจมีข้อบกพร่องบางส่วนที่ไม่เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน

โดยที่มีแนวคิดที่จะแยกประเภท Digital Asset ในแต่ละประเภทให้หน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้องดูแลที่เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทสำคัญ

ศักรินทร์ ร่วมรังษี รองเลขาธิการ ดูแลสายบังคับใช้กฎหมายและสายกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยล่าสุดว่า สำนักการ ก.ล.ต. ได้จัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาใหม่เพื่อศึกษาพิจารณาแก้ไข พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ

โดยในคณะทำงานจะมีตัวแทนจาก กระทรวงการคลัง, สำนักงานเศรฐกิจการคลัง, สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท), สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย

โดยคณะทำงานชุดนี้จะพิจารณา 2 หัวข้อหลักคือ

  1. จัดการแก้ไขปรับ พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
  2. พิจารณาดูกฎหมายในเรื่องเทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์ (Distributed Ledger Technology: DLT) ว่าจำเป็นจะต้องออกกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในเรื่องใดออกมาบ้าง

คาดว่าคณะทำงานจะสรุปผลการแก้ไข พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ออกมาได้ในช่วงไตรมาส 1/66

เมื่อ 5 ปีที่แล้ว ช่วงที่ออก พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ตอนนั้นมีความจำเป็นเร่งด่วนในการนำมาบังคับใช้ดูแลความร้อนแรงของสินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นสินทรัพย์ลงทุนใหม่ จึงมีผู้ไม่หวังดีมาใช้เป็นช่องในการหลอกลวงฉ้อโกง หรือใช้ในการสนับสนุนธุรกิจที่ทำผิดกฎหมาย รวมถึงใช้ฟอกเงินหรือแชร์ลูกโซ่ ดังนั้นจึงได้ตัดสินใจออกมาเป็นกฎหมาย พ.ร.ก. เพื่อให้มีผลใช้ได้เร็ว

นายศักรินทร์ ร่วมรังษี รองเลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าว

อ้างอิงจาก THESTANDARD

ข่าวต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

Rectangle Template   2023 03 16 T091135.030
Rectangle Template   2023 03 18 T104804.112
Rectangle Template   2023 03 19 T141017.157
สรุปมหากาฬคดี 'SEC vs Ripple'