General

ตลาดหลักทรัพย์ไทยเปิดศูนย์เทรดคริปโตในปีนี้แน่

Shutterstock 1263270802 Set 0.jpg

ตลาดหลักทรัพย์ไทยมุ่งมั่นเชื่อมตลาดลงทุนควบคู่ไปกับโลกอนาคต เล็งเปิดศูนย์ TDX และ LiVE Exchange แพลตฟอร์ม เอาใจคนรุ่นใหม่ และ ธุรกิจสตาร์ทอัพ

เมื่อวันอังคารที่ 11 มกราคม ที่ผ่านมาทางตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET) ประกาศวางกรอบกลยุทธ์ระหว่างปี 2565 – 2567 ภายใต้แนวคิด “เชื่อมโยงตลาดทุน มุ่งสร้างโอกาสใหม่” หวังสร้างตลาดทุนในโลกปัจจุบันควบคู่ไปกับโลกอนาคต พร้อมเตรียมเปิดศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย (Thai Digital Assets Exchange: TDX) และ ตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVE Exchange) ให้กับคนรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการ SME และ บริษัท Startup เพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น

ตลาดหลักทรัพย์ไทยเผย 3 กลยุทธ์พัฒนาระบบการเงินของประเทศ

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุว่าทาง SET จะยังคงยึดมั่นในวิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market 'Work' for Everyone” ในการมุ่งมั่นพัฒนาตลาดทุนให้สามารถสร้างประโยชน์ได้ในทุกภาคส่วนต่อไป ด้วยการช่วยพัฒนาทักษะทางการเงินของคนไทย รวมไปถึงสนับสนุนให้ภาคธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสังคม และ สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังมากขึ้น เพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืนของประเทศผ่านการนำกลยุทธ์ 3 ด้านมาใช้ ดังนี้

565000000314502.jpg

กลยุทธ์ที่ 1: เชื่อมโยงโอกาสทุกภาคส่วน

สำหรับกลยุทธ์แรกนั้นจะเป็นการเข้ามาส่งเสริมบริษัทในไทยด้วยการเปิดแหล่งระดมทุนให้แก่ธุรกิจ SME และ Startup ด้วยการต่อยอด LiVE Platform ให้กลายเป็น LiVE Exchange ซึ่งจะเริ่มเปิดดำเนินการถายในไตรมาสแรกของปี 2565 รวมไปถึงการยกระดับคุณภาพบริษัทต่าง ๆ ให้ด้วยการส่งเสริมให้บริษัทต่าง ๆ นำแนวคิด ESG เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มดัชนีความยั่งยืนระดับโลก, พัฒนาบุคลากรในตลาดทุน และทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงการลงทุนได้ง่ายขึ้นผ่านระบบทางการเงินที่มีประสิทธิภาพตอบโจทย์ผู้ลงทุนรุ่นใหม่

กลยุทธ์ที่ 2: พัฒนานวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานที่ทุกคนไว้วางใจ

ทาง SET พร้อมขยายโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีความน่าเชื่อถือ และ มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อยกระดับธุรกิจต่าง ๆ ในตลาดทุนอย่างครบวงจร พร้อมพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่เพื่อเชื่อมต่อการซื้อขายสินทรัพย์ในปัจจุบันไปสู่สินทรัพย์ดิจิทัล โดยทาง SET คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการศูนย์ TDX ได้ภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2565

กลยุทธ์ที่ 3:  ส่งเสริมความยั่งยืนด้านการเงินเพื่อคนไทย

เพิ่มจำนวนบุคลากรที่เชี่ยวชาญในด้าน ESG ผ่านการร่วมมือกับสผ่านการร่วมมือกับสถาบันการศึกษา และ องค์กรต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ และ ส่งเสริมให้เกิดการศึกษาหลักสูตรมาตรฐานด้าน ESG อย่างจริงจัง รวมไปถึงการเพิ่มพันธมิตรในอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนโครงการ Climate Care Platforms เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของอาคารให้เป็นศูนย์ และ สนับสนุนธรรมาภิบาลด้านความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ของตลาดทุนไทยด้วยเช่นเดียวกัน

SET มั่นใจไทยสามารถเชื่อมการลงทุนเข้ากับโลกดิจิทัลได้แน่

1558430024348.jpg
นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายภากร ได้กล่าวเสริมถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงของ SET เพิ่มเติมระบุว่า การเดินหน้าเคียงข้างคนไทยผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยการสร้างความยืดหยุ่นให้กับตลาดหลักทรัพย์ในอนาคต รวมไปถึงการสนับสนุนให้ตลาดการลงทุนในไทยเกิดการแข่งขันกันมากขึ้น จะช่วยเชื่อมต่อการลงทุนในปัจจุบันเข้ากับโลกอนาคตได้อย่างไร้ร้อยต่ออย่างแน่นอน

ติดตาม CryptoSiam
เพื่อให้ไม่พลาด ทุกข่าวสาร วงการคริปโต
ข่าวต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง