Metaverse

มหาวิทยาลัยหนานจิง เปิดหลักสูตร Metaverse แล้ว

1 Scaled.jpg

มีรายงานว่า มหาวิทยาลัยหนานจิงของประเทศจีน ได้มีการเปิดหลักสูตรทางด้านอุตสาหกรรมโลกเสมือนจริง Metaverse เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มีรายงานว่า มหาวิทยาลัยหนานจิงของประเทศจีน ได้มีการเปิดหลักสูตรทางด้านอุตสาหกรรมโลกเสมือนจริง Metaverse เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เปิดหลักสูตร Metaverse

โดยการเปิดหลักสูตรอุตสาหกรรมโลกเสมือนจริง Metaverse ของมหาวิทยาลัยหนานจิง มีเป้าหมายที่จะยกระดับให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจกับอุตสาหกรรม Metaverse ในเบื้องต้นและเติมเต็มความต้องการที่อุตสาหกรรม Metaverse จะมีการเปิดกิจการมากขึ้น โดยที่นักศึกษาที่เรียนจบแล้วสามารถใช้วุฒิการศึกษาไปสมัครงานบริษัทที่ดำเนินกิจการทางด้าน Metaverse ได้โดยตรง

Oyxis2kalvg 6 1024x768.jpg

เวลานี้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเริ่มให้ความสำคัญกับการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโลกเสมือนจริง Metaverse มากขึ้น ครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยหนานจิงของประเทศจีนได้เดินหน้าเปิดหลักสูตรทางด้าน Metaverse ในส่วนของคณะวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี และเป็นหนึ่งในหลักสูตรที่คาดว่าจะมีนักศึกษาเข้ามาลงทะเบียนสมัครเป็นจำนวนมาก สอดคล้องกับแหล่งข้อมูลที่ได้ระบุว่า มหาวิทยาลัยแห่งนี้ถือเป็นคณะแรกที่มีการเปิดหลักสูตร Metaverse อย่างจริงจัง

ผลิตบัณฑิตรองรับอุตสาหกรรม

ทางด้าน Pan Zhigeng คณบดีของคณะได้ออกมาเปิดเผยว่า การดำเนินการเปิดหลักสูตรตรงนี้มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Metaverse เพื่อที่จะทำการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านอุตสาหกรรมโลกเสมือนจริงโดยตรง เช่นกันนักศึกษาสามารถเรียนรู้หลักสูตรย่อย ๆ อีก 3 ส่วนด้วยกันก็คือ การสาธารณสุขอัจฉริยะ, การศึกษาอัจฉริยะและการท่องเที่ยวเชิงดิจิทัล การเปิดหลักสูตรตรงนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างสถาบันวิจัยที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมโลกเสมือนจริง รวมไปถึงสถาบันอุตุนิยมวิทยาอัจฉริยะและสถาบันวิจัยการแพทย์อัจฉริยะ

เช่นกันมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เริ่มมีการให้ความสำคัญกับ Metaverse มากขึ้น โดยมีการใช้เครื่องมือตรงนี้ในการอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้กับนักศึกษามากขึ้น โดยที่ทางมหาวิทยาลัยฮ่องกงในส่วนของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีการประกาศหลักสูตรเรียนรู้ Metaverse ทางออนไลน์แล้ว ทำให้นักศึกษาสามารถศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ Metaverse ได้ง่ายมากขึ้น

ข่าวต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

Rectangle Template   2023 03 24 T172458.103
6 เหรียญ Altcoin 'สุ่มเสี่ยง' บนแพลตฟอร์ม Coinbase
Rectangle Template   2023 03 23 T175622.985
Rectangle Template   2023 03 24 T113128.560